Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống chuối sáp nghệ (Musa Sp) bằng phương pháp nuôi cấy mô

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Khoa học và Công nghệ Bến Tre.
- Họ và tên thủ trưởng: Phạm Thị Kim Lan.
- Địa chỉ: 415A đường Nguyễn Thị định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 02753827522

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Võ Thanh Truyền    
- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                    
- Chức danh khoa học: Kỹ sư                      
- Chức vụ: Phụ trách Khu công nghệ Sinh học Cái Mơn
- Điện thoại của tổ chức: 02753827522

Người tham gia

- KS Võ Thanh Truyền
- ThS Võ Minh Khoa
- ThS Đinh Cát Điềm
- KS Lê Thị Huỳnh Hoa
- CN Hồ Đăng Nguyên
- CN Lê Thị Trà My

- ThS Trương Minh Tú
- KS Đoàn Thị Thuỳ Linh

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Xây dựng 01 quy trình nhân giống chuối sáp bằng phương pháp nuôi cấy mô.
- Ứng dụng quy trình sản xuất 3.000 cây chuối sáp cấy mô trong vườn ươm sinh trưởng và phát triển tốt.
- Xây dựng quy trình nhân giống chuối sáp có hệ số nhân chồi 10 chồi/mẫu.
- Tỷ lệ ra cây ngoài vườn ươm sống đạt từ 70%.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Nội dung 1 : Nghiên cứu đánh giá tổng quan, viết thuyết minh
- Nội dung 2 : Xây dựng quy trình nhân giống chuối sáp bằng phương pháp nuôi cấy mô
- Nội dung 3: Tổ chức hội thảo khoa học đánh giá quy trình nhân giống chuối sáp Bến Tre (Musa sp.) bằng phương pháp nuôi cấy mô
- Nội dung 4 : Viết báo cáo tổng kết và nghiệm thu đề tài  

Kết quả thực hiện:
- Quy trình nhân giống chuối Sáp nuôi cấy mô
- 3.000 cây chuối cấy mô trong bầu
- Báo cáo tổng kết
- Bài báo đăng trên website Sở Khoa học và Công nghệ

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: