Nghiên cứu quy trình sản xuất chả lụa an toàn vệ sinh thực phẩm

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bến Tre
- Họ và tên thủ trưởng: Trần Ngọc Nhuận
- Địa chỉ: Số 8, đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, thành phố Bến Tre
- Điện thoại: 0275.3545536

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Thạc sĩ Trần Ngọc Phụng   
- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                   
- Chức danh khoa học: Thạc sĩ                   
- Chức vụ: Phó Chi cục Trưởng  
- Điện thoại của tổ chức: 02753827337 – 02753545536

Người tham gia

- ThS.Trần Ngọc Phụng
- KS. Phạm Châu An
- ThS. Nguyễn Duy Khanh

- ThS. Huỳnh Thị Hiệp
- KS.Cao Quang Nguyên
- KS. Phạm Hồng Tươi

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát: Khảo sát thực trạng sử dụng phụ gia trong sản xuất chả lụa trên địa bàn tỉnh Bến Tre, lựa chọn được phụ gia, quy trình sản xuất và phương pháp đóng gói chả lụa phù hợp để tăng thời gian bảo quản chả lụa ở nhiệt độ thường
Mục tiêu cụ thể:
- Khảo sát thực trạng sử dụng phụ gia, phương pháp đóng gói, phương pháp bảo quản trong quá trình sản xuất chả lụa.
- Lựa chọn được phụ gia phù hợp và tỷ lệ phối trộn thích hợp để tăng thời gian bảo quản chả lụa.
- Ứng dụng tỷ lệ phụ gia phù hợp vào quy trình sản xuất chả lụa để có thể kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm từ 03 đến 04 ngày ở nhiệt độ thường (khoảng 29 đến 32 độ C).
- Đề xuất quy trình sản xuất chả lụa không sử dụng phụ gia bảo quản, ứng dụng kỹ thuật đóng gói hút chân không để kéo dài thời gian bảo quản.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan, xây dựng thuyết minh đề cương đề tài
Nội dung 2: Khảo sát thực trạng chế biến chả lụa trên địa bàn tỉnh Bến Tre, chọn cơ sở tham gia thực hiện đề tài
Nội dung 3: Tiến hành bố trí thí nghiệm
Nội dung 4: Tổ chức hội thảo lấy ý kiến, góp ý
Nội dung 5: Báo cáo tổng kết


Kết quả thực hiện:  
- Quy trình công nghệ sản xuất chả lụa sử dụng phụ gia bảo quản kéo dài thời gian bảo quản 3 đến 4 ngày ở nhiệt độ thường
- Quy trình sản xuất chả không phụ gia bảo quản
- Báo cáo tổng kết: “Nghiên cứu quy trình sản xuất chả lụa an toàn thực phẩm”
- Báo cáo tóm tắt
- Bài báo đăng trên website  Sở Khoa học và Công nghệ

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: