Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ bưởi da xanh

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

- Họ và tên thủ trưởng: TS Trần Ái Cầm.

- Địa chỉ: 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM.

- Điện thoại: 028.3940.5875.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: TS. Phạm Văn Thịnh.

- Giới tính: Nam.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Chức danh khoa học: Tiến sĩ.

- Điện thoại: 028 3984 5005.

Người tham gia

- KS. Trần Thị Yến Nhi

- PGS.TS. Bạch Long Giang

- ThS. Nguyễn Phú Thương Nhân

- PGS.TS. Trần Thanh Trúc

- TS. Huỳnh Xuân Phong

- ThS. Tô Nguyễn Phước Mai

- ThS. Đào Tấn Phát

- ThS. Phạm Trí Nhựt

- TS. Trần Bạch Long

- ThS. Võ Văn Phú

- KS. Vũ Đức Ngọc

- ThS. Lê Đăng Trường

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:

Nghiên cứu chế biến và bảo quản sản phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ các phần khác nhau trong trái bưởi da xanh (Citrus maxima) tỉnh Bến Tre. Trên cơ sở đó, tổ chức ứng dụng thực tế quy trình tại cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm từ bưởi da xanh tỉnh Bến Tre: bưởi tách múi đóng khay/lon, vỏ bưởi sấy giòn, nước ép bưởi lên men, mứt tép bưởi và trà túi lọc từ vỏ bưởi đảm bảo đạt chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Xây dựng mô hình công nghệ, thiết bị sản xuất đồng bộ các sản phẩm (bưởi tách múi đóng khay/lon, vỏ bưởi sấy giòn, nước ép bưởi lên men, mứt tép bưởi và trà túi lọc từ vỏ bưởi).

- Khảo sát và đánh giá chất lượng sản phẩm từ trái bưởi da xanh đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

Nội dung chính của nhiệm vụ:

1. Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan, xây dựng hoàn chỉnh thuyết minh đề tài

2. Nội dung 2: Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tính chất hóa lý và hoạt tính sinh học của bưởi da xanh Bến Tre.

3. Nội dung 3: Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm bưởi tách múi đóng khay/hộp ở quy mô phòng thí nghiệm

4. Nội dung 4: Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm nước ép bưởi lên men ở quy mô phòng thí nghiệm

5. Nội dung 5: Nghiên cứu quy trình sản xuất sảnphẩm mứt tép bưởi dạng thanh ở quy mô phòng thí nghiệm

6. Nội dung 6: Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm vỏ bưởi sấy giòn quy mô ở quy mô phòng thí nghiệm

7. Nội dung 7: Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm trà túi lọc vỏ bưởi ở quy mô phòng thí nghiệm.

8. Nội dung 8: Xây dựng mô hình sản xuất bưởi tách múi đóng khay/hộp ở quy mô thử nghiệm.

9. Nội dung 9: Xây dựng mô hình sản xuất nước ép bưởi lên men quy mô thử nghiệm

10. Nội dung 10: Xây dựng mô hình sản xuất mứt tép bưởi dạng thanh quy quy mô thử nghiệm.

11. Nội dung 11: Xây dựng mô hình sản xuất vỏ bưởi sấy giòn quy mô thử nghiệm

12. Nội dung 12: Xây dựng mô hình sản xấut trà túi lọc vỏ bưởi quy mô thử nghiệm

12. Nội dung 7: Hội thảo và báo cáo tổng kết.

 

Kết quả thực hiện:

- Sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất bưởi da xanh tách múi đóng khay/hộp.

- Sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất vỏ bưởi sấy giòn.

- Sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất nước ép bưởi lên men.

- Sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất mứt tép bưởi dạng thanh.

- Sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất trà túi lọc từ vỏ bưởi.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: