Xây dựng, quản lý và phát triển sản phẩm OCOP Bến Tre theo chuỗi giá trị

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng và Đào tạo Tín Việt
- Họ và tên thủ trưởng: Lê Tấn Nghị
- Địa chỉ: 79 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.35656189          

- Fax: 
- Website: 

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thoa         

- Giới tính: Nữ
- Trình độ học vấn: 12/12                   

- Chức danh khoa học: TS
- Chức vụ: Chuyên gia tư vấn
- Điện thoại:  0988510455

Người tham gia

- TS. Nguyễn Thị Thoa

- TS. Bùi Quang Bình

- TS. Trần Đăng Hòa

- TS. Lê Công Toàn

- PTSKH. Huỳnh Ngọc Thạch

- ThS. Lê Quốc Khánh

- KS. Lê Hữu Thọ

- ThS. Dương Thị Thùy Trâm

- KS. Hà Thanh Diên

- KS. Trần Quang Minh

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Nhằm hỗ trợ các tổ chức kinh tế phát triển, đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; đăng ký mã số, mã vạch; hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa; hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ gia đình thiết kế sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển sản xuất sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện, nâng cấp bộ nhận diện nhãn hiệu, câu chuyện sản phẩm, đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm (khảo sát 78 sản phẩm từ 3 sao trở lên đã được tỉnh công nhận đến cuối năm 2020, từ đó hoàn thiện nâng cấp 18 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao và 12 sản phẩm lên 5 sao).

- Xây dựng các trường thông tin truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh các hoạt động giao dịch thương mại điện tử trong và ngoài nước, xây dựng các tài khoản cho các cơ sở và thành viên tham gia đưa thông tin lên hệ thống sàn giao dịch điện tử (30 sản phẩm). Các mắt xích trong chuỗi biểu mẫu nhập liệu cho các mắt xích, chức năng nhiệm vụ các bên liên quan đến kiểm soát sản phẩm và an toàn.

- Thiết lập tài khoản, cung cấp tem, duy trì tài khoản (cho 30 sản phẩm).

- Hỗ trợ tham gia phiên chợ của các Hiệp hội về lương thực, thực phẩm; thiết lập kênh phân phối ổn định tại chợ đầu mối bán sỉ và siêu thị bán lẻ: Chợ đầu mối Thủ Đức, Chợ đầu mối Bình Điền, Chợ đầu mối Đà Nẵng, Siêu thị Co.op, (đưa thông tin quảng bá nông sản OCOP Bến Tre lên web và giới thiệu kết nối doanh nghiệp xuất khẩu của hiệp hội với một số cơ sở nông sản đạt OCOP Bến Tre).

 

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Điều tra, khảo sát, hội thảo lựa chọn sản phẩm ưu tiên

- Nội dung 2: Khảo sát nhu cầu và hoàn thiện bộ nhận diện nhãn hiệu, bảo hộ kiểu dáng

- Nội dung 3: Ứng dụng các giải pháp KHCN vào sản phẩm OCOP

- Nội dung 4: Nâng cấp và hoàn thiện câu chuyện sản phẩm

- Nội dung 5: Xây dựng ứng dụng truy xuất nguồn gốc và in ấn tem nhãn, mã số-mã vạch, Qrcode.

- Nội dung 6: Xây dựng cơ sở, kết nối thương mại điện tử, điểm kết nối tiêu thụ sản phẩm 

- Nội dung 7: Hội thảo triển khai hoạt động, báo cáo tổng kết, định kỳ.

 

Kết quả thực hiện:

- 30 bộ nhận diện nhãn hiệu, 10 quyết định bảo hộ kiểu dáng

- 30 chứng nhận HTQLCL tiên tiến/ giải pháp hữu ích/độc quyền sáng chế

- Nâng cấp và hoàn thiện câu chuyện sản phẩm cho 95 sản phẩm OCOP: 18 sản phẩm nâng cấp từ 3 sao lên 4 sao, 12 sản phẩm nâng cấp lên 5 sao, 17 sản phẩm tiềm năng đạt 3 sao trở lên, 95 câu chuyện sản phẩm tiếng Việt – Anh

- Hỗ trợ khảo sát và kê khai thông tin truy xuất nguồn gốc, in ấn tem nhãn, mã số-mã vạch, Qrcode: 150.000 tem truy xuất nguồn gốc

- Xây dựng cơ sở, kết nối thương mại điện tử, điểm kết nối tiêu thụ sản phẩm: 25-30 hợp đồng phân phối sản phẩm


 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: