Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ cây thuốc Sa Sâm Việt trên vùng cát biển tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Sa Sâm Việt.

- Họ và tên thủ trưởng: Phù Tường Nguyên Dũng.
- Địa chỉ: 430C1 Nguyễn Huệ, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

- Điện thoại: 0889 78 78 78 
- Fax: 02753 816099

 

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ, tên: Nguyễn Thị Kim Nga  
- Học hàm, học vị: Tiến sĩ                
- Chức vụ: 
- Địa chỉ: 
- Điện thoại: 0889 78 78 78 

Người tham gia

- TS. Nguyễn Thị Kim Nga

- CN. Trần Thị Việt Hà

- PGS. TS. Trần Hoàng Dũng

- PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

- ThS. Tiền Tiến Nam

- ThS. Đoàn Tiến Sơn

-ThS. Hoàng Văn Thánh

-TS. Phạm Văn Thịnh

-CĐ. Lê Thị Ngọc Thùy

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

- Xây dựng và chuẩn hóa bộ hồ sơ cây thuốc Sa Sâm Việt được trồng theo GACP trên vùng cát biển tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú,tỉnh Bến Tre; kiểm nghiệm định tính, định lượng hoạt chất chính Sa sâm; xét nghiệm các tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm cây sa sâm; sản xuất và thương mại hóa một số sản phẩm từ nguyên liệu Sa SâmViệt.

- Xây dựng công thức sản phẩm, quy trình sản xuất và sản xuất một số sản phẩm từ cây Sa Sâm Việt được trồng trên vùng cát biển tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú,tỉnh Bến Tre; thương mại hóa một số sản phẩm từ nguyên liệu Sa SâmViệt.

 

Mục tiêu cụ thể:

- Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng vùng đất cát biển để trồng cây thuốc Sa Sâm Việt theo GACP (Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc) xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú,tỉnh Bến Tre.

- Xây dựng tiêu chuẩn giống cây Sa SâmViệt cho năng suất cao, dược liệu an toàn theo GACP - WHO.

- Xây dựng quy trình trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến, đóng gói, bảo quản Sa Sâm Việt sau thu hoạch.

- Kiểm tra định tính, định lượng hàm lượng hoạt chất sinh học chính của cây Sa Sâm Việt.

- Kiểm tra các tiêu chí An toàn vệ sinh thực phẩm của cây Sa Sâm Việt.

- Ứng dụng sản xuất một số sản phẩm, thành phẩm bảo vệ sức khỏe từ nguyên liệu Sa Sâm Việt và thương mại hóa sản phẩm ra thị trường.

- Đề xuất giải pháp và kiến nghị với UBND Tỉnh nhằm từng bước xây dựng, nhân rộng vùng trồng Sa Sâm Việt trên vùng đất cát biển, tạo nguồn nguyên liệu ổn định, phục vụ phát triển công nghiệp hoá dược và công nghệ bào chế thuốc chữa bệnh từ dược liệu sản xuất trong nước, thực hiện tốt Quyết định số 376/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 3 năm 2021 về Chương trình phát triển công nghiệp dược, sản xuất dược liệu trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng chính phủ.

 

Nội dung chính của nhiệm vụ:

-  Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan tài liệu và xây dựng thuyết minh đề cương

- Nội dung 2: Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng vùng đất cát biển để trồng cây thuốc Sa Sâm Việt theo GACP (Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc) xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú,tỉnh Bến Tre.

- Nội dung 3: Xây dựng tiêu chuẩn giống, quy trình trồng, chăm sóc, thu hái cây Sa SâmViệt  cho năng suất cao

- Nội dung 4: Nghiên cứu quy trình sản xuất cao và bột hòa tan từ Sa Sâm Việt

- Nội dung 5: Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm nước uống Sa Sâm Việt (Dạng túi nhôm)

- Nội dung 6: Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm Bột dinh dưỡng Sa Sâm Việt  ăn liền (Dạng túi nhôm)

- Nội dung 7: Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm Cháo Sa Sâm Việt  ăn liền (Dạng túi nhôm)

- Nội dung 8: Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm Bột giảm cân Sa Sâm Việt  (Dạng túi nhôm)

- Nội dung 9: Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm Lương khô Sa Sâm Việt  (Dạng thanh ép cứng)

- Nội dung  10: Tổng kết, đánh giá

 

Kết quả thực hiện:

- Diện tích vườn giống gốc (khoảng 500 m2)

- Diện tích trồngcây Sa Sâm Việt lấy dược liệu (2.000 m2)

- Sa Sâm Việt  dạng khô (10 kg)

- Sản phẩm cao Sa Sâm Việt đóng lon (50 lọ x50g; 50 lọ x 100g)

- Bột Sa Sâm Việt hòa tan (3kg)

- Nước uống Sa Sâm Việt (túi nhôm) (50 túi)

- Bột dinh dưỡng Sa Sâm Việt  ăn liền (Dạng túi nhôm) (50 túi)

- Cháo Sa Sâm Việt  ăn liền (Dạng túi nhôm) (50 túi)

- Bột giảm cân Sa Sâm Việt (50 gói)

- Lương khô Sa Sâm Việt  (Dạng thanh ép cứng) (50 hộp)

- Bao bì mẫu mã cho 7 dòng sản phẩm nói trên (7 mẫu) 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: