Nghiên cứu thực nghiệm nuôi thuần dưỡng nghêu cám thành nghêu giống trong ao ở Ba Tri

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Tri.
- Địa chỉ: Số 01, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 0753850023

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Trần Thị Ngọc Sương.
- Học hàm, học vị: Kỹ sư.
- Địa chỉ: Số 01, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 0753850023

Người tham gia

- KS. Phạm Thị Thanh Nga, Phòng Nông nghệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Tri.
- CS. Trương Văn Trung, Phòng Nông nghệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Tri.
- KS. Nguyễn Xuân Vinh, Phòng Nông nghệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Tri.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Thông qua việc điều tra, khảo sát thực tế tại các địa phương Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh đã thuần dưỡng nghêu cám thành nghêu giống thành công, trên cơ sở đó tiến hành ương dưỡng thực nghiệm

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Điều tra, đánh giá về mặt kỹ thuật các quy trình ương nuôi nghêu giống tại các hộ dân, quy trình nuôi sinh khối tảo làm thức ăn cho nghêu.
- Xây dựng các nghiên cứu thực nghiệm nhằm hoàn thiện các quy trình nuôi nghêu cám đạt lên nghêu giống.

• Kết quả thực hiện:
- Điều tra khảo sát thực tế và nuôi thực nghiệm đề tài đã xây dựng quy trình làm cơ sở khoa học cho việc nhân rộng mô hình ương, nuôi thuần dưỡng nghêu cám thành nghêu giống trong ao ở 3 huyện ven biển để cung cấp nguồn giống cho địa phương cũng như bảo vệ nguồn lợi nghêu cám sinh sản tự nhiên trong mùa nước lũ hạn chế tình trạng nghêu cám bị chết do nước ngọt từ thượng nguồn sông Mekong đổ về.
- Tận dụng được diện tích ao nuôi tôm sẵn có kém hiệu quả góp phần làm tăng hiệu quả kinh tế, tạo công ăn việc làm cho nhân dân vùng ven biển tỉnh Bến Tre.
- Xây dựng quy trình ương nuôi nghêu giống cấp I kích cỡ từ 100.000 - 400.000 con/kg thành nghêu giống cấp II kích cỡ từ 5.000 - 10.000 con/kg đạt tỷ lệ sống 70-80% sau 5-6 tháng nuôi.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: