Nâng cao chất lượng điểm du lịch tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Bến Tre.

- Thủ trưởng: Lê Văn Luông.

- Điện thoại: 0758511480.

- Email: sovhttdl.bentre.gov.vn.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Trần Duy Phương.

- Trình độ học vấn: Cử nhân.

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Điện thoại: 0753822.233 - 0913125.652.

- Email: duyphuong22@gmail.com

Người tham gia

- Ông Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Cử nhân Triết học và Cử nhân luật.

- Ông Trần Duy Phương, Phó Giám đốc Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, Cử nhân Kinh tế và Cử nhân luật.

- Ông Đỗ Minh Triết, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch (Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch), Cử nhân Kinh tế.

- Ông Nguyễn Tấn Nghĩa, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn Hóa (Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch), Cử nhân Sử học.

- Ông Lê Văn Lượng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Cử nhân Kinh tế.

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch (Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch), Cử nhân Đông Nam Á học.

- Bà Đỗ Thị Thanh Trúc, Phó Trường phòng Xây dựng Đời sống Văn hóa và Gia đình (Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch), Cử nhân Văn Hóa.

- Ông Võ Hoàng Duy, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Du lịch (Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch), Cử nhân Đông Nam Á học.

- Bà Trần Thị Thanh Tâm, Chuyên viên Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Cử nhân Cao đẳng Quản Trị Nhà hàng - Khách sạn.

- Bà Nguyễn Cao Hạnh Chi, Chuyên viên Trung tâm Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Cử nhân Công nghệ thông tin.

- Ông Võ Văn Việt, Chuyên viên Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Cử nhân Cao đẳng Văn hóa Du lịch.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Mục tiêu chung:
+ Nâng cao chất lượng dịch vụ trên tiêu chí về cơ sở vật chất và các chất lượng dịch vụ du lịch khác để phục vụ tốt du khách ở 02 điểm du lịch sinh thái, trong đó có: 01 điểm thành phố Bến Tre, 01 điểm thuộc huyện Châu Thành; 01 khu di tích lịch sử huyện Ba Tri, 01 khu di tích lịch sử huyện Mỏ Cày Nam.
+ Đào tạo mới và đào tạo lại 80% lực lượng lao động trực tiếp tại 02 điểm du lịch sinh thái và 02 điểm di tích lịch sử có kiến thức tương ứng với nhiệm vụ đang làm. Mở rộng đào tạo nghề từ 27% lực lượng lao động trực tiếp trong kinh doanh du lịch của tỉnh lên 35% lực lượng lao động trực tiếp trong kinh doanh du lịch.
+ Thu hút khách du lịch đến các điểm chọn của dự án nhằm tăng lượng khách từ 25% đến 30% so với thực tế hiện nay.
+ Quảng bá các tuyến điểm du lịch sinh thái sông nước, miệt vườn, du lịch văn hóa - lịch sử thông qua ấn phẩm, các phương tiện thông tin đại chúng, website, hội chợ, hội thảo, hội nghị, ... đến các doanh nghiệp lữ hành, du khách trong và ngoài nước nhằm thu hút khách về Bến Tre năm 2015 đạt 950.000 lượt khách.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Hỗ trợ, tạo mô hình nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động dịch vụ du lịch, đa dạng sản phẩm du lịch, chất lượng phục vụ du khách.
+ Giải quyết vệ sinh môi trường điểm chọn nhằm phát triển nhanh ngành du lịch của tỉnh Bến Tre giai đoạn mới.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật.
- Điều tra, khảo sát.
- Xây dựng kế hoạch quản bá du lịch.
- Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo nâng cao năng lực và quảng bá.

• Kết quả thực hiện:
Sau thời gian triển khai thực hiện dự án, dự án đã đạt được những thành công đáng kể trong việc hỗ trợ, tạo mô hình nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động dịch vụ du lịch, nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh du lịch, bảo đảm cảnh quang môi trường sạch đẹp và thông thoáng, nhà vệ sinh đạt chuẩn du lịch.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: