Thông báo về Giải Báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ III, năm 2018- 2019

Ngày 20 tháng 8 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã có công văn số 3843/UBND-KGVH về việc đồng ý tổ chức Giải Báo chí về Khoa học và Công nghệ lần thứ III (2018-2019) tại tỉnh Bến Tre.

Thực hiện công văn nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 15 tháng 08 năm 2018 Ban Tổ chức Giải Báo chí về Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bến Tre  lần III năm 2018-2019, đã ban hành kế hoạch, thể lệ và tổ chức phát động giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đến cơ quan Báo, Đài, huyện, thành phố; các cơ quan, ban, ngành tỉnh; các tác giả chuyên và không chuyên đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Mục đích của việc tổ chức giải lần này là nhằm nêu bật những thành tựu hoạt động KH&CN trong 40 năm qua của tỉnh nhà; nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác dụng của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, việc phổ biến thể lệ Giải báo chí chưa được sâu rộng.

Để Giải báo chí năm 2018-2019 đạt kết quả cao, Ban Tổ chức Giải rất mong được sự phối hợp của quý cơ quan báo, đài tỉnh; huyện, thành phố và Hội Nhà báo tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến kế hoạch, thể lệ Giải Báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ III năm 2018-2019 đến với các hội viên, tác giả chuyên và không chuyên; các cơ quan hoạt động trên lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trong tỉnh tích cực tuyên truyền cổ vũ và gởi tác phẩm tham dự giải.

Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bến Tre  lần III năm 2018- 2019 có mấy điểm cần lưu ý như sau:

Về nội dung: các tác phẩm dự Giải Báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần III năm 2018-2019 được sử dụng từ ngày 01-05-2018 đến 29-4-2019 trên các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử do Cục Báo chí Xuất bản- Bộ Văn hóa Thông tin trước đây, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép (đối với tỉnh Bến Tre có: Báo Đồng Khởi, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Website Sở Khoa học và Công nghệ.

Đối với Báo in: không quá 2.000 chữ, nếu nhiều kỳ không quá 05 kỳ. Tác giả gởi nguyên bản gốc hoặc bản photocopy ghi rõ họ tên báo và thời gian đăng tải, hoặc sao chụp từ trang web.

Đối với báo mạng: In giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải (kèm đường Link tác phẩm)
- Đối với báo phát thanh: Thời lượng tối đa 12 phút. Mỗi tác phẩm được ghi trên một đĩa VCD hoặc DVD kèm theo lời bình in trên giấy A4.
- Đồi với truyền hình: Thời lượng tối đa 15 phút. Mỗi tác phẩm được ghi trên một đĩa VCD hoặc DVD kèm theo lời bình in trên giấy A4.

* Lưu ý:
Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể gởi từ 1-5 tác phẩm dự thi. Nhưng nếu các tác phẩm có cùng một đề tài không được gởi dự thi nhiều loại hình (báo in, phát thanh, và truyền hình).
Tác phẩm dự thi phải ghi rõ cơ quan báo chí sử dụng, ngày tháng năm sử dụng và ghi rõ bút danh, họ tên tác giả, địa chỉ liên hệ và số điện thoại (nếu có).

Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, câu chuyện văn nghệ, truyện ngắn, tạp văn,…)

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Ban Tổ chức cuộc thi bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày ra thông báo đến hết giờ làm việc ngày 29 tháng 04 năm 2019.

Địa chỉ gởi tác phẩm dự thi
Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre
Số 20 Lê Quý Đôn, phường I, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (0275) 3811 686
EmaiL:bentrehoinhabao@gmail.com
Ngoài phong bì cần ghi rõ: tác phẩm dự thi Giải Báo chí về Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bến Tre lần III năm 2018-2019.