Công văn số 1066/SKHCN-TTCN V/v báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN năm 2019

Thực hiện Công văn số 364/PTTTDN-DN ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ về việc báo cáo tình hình đăng ký và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN tại địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. 

 

Báo cáo xin gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ,  Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre , Số 280 Đường 3 tháng 2, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre trước ngày 27/8/2020. Đồng thời gửi file mềm qua email: kimthoaduongthi@gmail.com hoặc dtkthoa.skhcn@bentre.gov.vn để tổng hợp.

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ điện thoại: 0275 2211673 để được hướng dẫn.

 

Xem chi tiết nội dung văn bản.

 

Tải Mẫu Báo cáo báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN năm 2019.