Công văn số 1067/SKHCN-TTCN V/v điều tra thu thập thông tin về tình hình hoạt động đổi mới sáng tạo

Thực hiện Công văn số 126/CPN-QLKH ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Cục Công tác phía Nam- Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều tra thu thập thông tin về tình hình hoạt động đổi mới sáng tạo.

 

Nhằm tạo điều kiện để Cục Công tác phía Nam có căn cứ đề xuất các giải pháp, chính sách sát với thực tiễn, các mô hình liên kết trong xậy dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, ĐMST phù hợp thùa đẩy doanh nghiệp ĐMST khu vực Tây Nam Bộ.

 

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi đến các doanh nghiệp “Phiếu khảo sát điều tra mô hình liên kết đổi mới sáng tạo tại khu vực Đông và Tây Nam Bộ”.

 

Phiếu điều tra (bản có ký tên, đóng dấu tổ chức) xin được nhận lại trước ngày 08 tháng 9 năm 2020 qua đường bưu điện về  Sở Khoa học và Công nghệ, số 280, đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre và đồng thời bằng file mềm qua địa chỉ  Email: dtkthoa.skhcn@bentre.gov.vn hoặc kimthoaduongthi@gmail.com.

 

Chi tiết liên hệ Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ, điện thoại: 0275.2211.673.

 

Xem chi tiết nội dung văn bản.

 

Tải Phiếu khảo sát điều tra mô hình liên kết đổi mới sáng tạo tại khu vực Đông và Tây Nam Bộ.