Thông báo số 1245/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

 

Tên Đề tài: Nghiên cứu đánh giá xác định mức độ gây hại của sâu ăn lá dừa và xây dựng mô hình, đề xuất các giải pháp quản lý và phòng trị theo hướng sinh học an toàn trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.


Mục tiêu đề tài: 


Mục tiêu chung: Nhằm nghiên cứu đánh giá xác định được mức độ gây hại của sâu cắn lá dừa và xây dựng mô hình và các giải pháp phòng trị theo hướng sinh học an toàn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

Mục tiêu cụ thể:  


- Xác định được hiện trạng của sâu ăn lá dừa tại tỉnh Bến Tre.

 

- Xác định được đặc điểm hình thái, sinh học, tập quán sinh sống và triệu chứng gây hại của sâu ăn lá dừa.

 

- Thu thập, phân lập, nhân nuôi và đánh giá được hiệu quả của một số loại nấm ký sinh và chế phẩm sinh học (chất hấp dẫn sinh học hoặc thuốc trừ sâu sinh học….) trên sâu ăn lá dừa nhằm tạo cơ sở để phòng trị theo hướng sinh học an toàn.

 

- Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp sâu ăn lá dừa theo hướng sinh học an toàn và đề xuất các giải pháp phòng trị.

 

Dự kiến kết quả, sản phẩm:


- Báo cáo đánh giá hiện trạng, thời điểm gây hại quan trọng cũng như ảnh hưởng của kỹ thuật canh tác của sâu ăn lá dừa tại tỉnh Bến Tre.

 

- Quy trình quản lý tổng hợp sâu ăn lá dừa có tính khả thi, dễ áp dụng, đạt hiệu quả cao (giảm ≥90% tỷ lệ gây hại), phù hợp với yêu cầu canh tác theo hướng bền vững và không ảnh hưởng đến chương trình nuôi thả ong ký sinh để phòng trị bọ cánh cứng hại dừa.

 

- 3 mô hình thực tế quản lý tổng hợp sâu ăn lá dừa với diện tích 0,3 - 0,5 ha/mô hình.

 

- Các giải pháp phòng trị và quản lý có tính khả thi và khả năng ứng dụng trên diện rộng.

 

- Hai bài báo khoa học.

 

- Đào tạo 01 thạc sỹ.

 

Thời gian thực hiện: 24 tháng.

 

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020.

 

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Tuyết.

 

Các biểu mẫu:


1. Đơn đăng ký: Biểu B1-1-ĐON.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CNBiểu B1-2a-TMĐTCN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-3-LLTC.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-4-LLCN

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Biểu B1-5-PHNC.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo.