Thông báo số 1184/TB-SKHCN về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2020-2021

Nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm có sức cạnh tranh, đặc biệt là sáng tạo trong đổi mới công nghệ... của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và nhân dân trong toàn tỉnh, nhất là các nhà khoa học, nhà quản lý, tầng lớp trẻ, sinh viên; phát hiện nhân tố mới trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ; thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh nhà.

 

Thực hiện Kế hoạch số 4518/KH-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2020-2021, Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực Ban Tổ chức Hội thi) kính đề nghị Quý cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố  Bến Tre quan tâm, hỗ trợ thông báo và tuyên truyền, vận động và đôn đốc các tổ chức và cá nhân thuộc đơn vị mình quản lý tham gia dự thi để Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2020-2021của tỉnh được tổ chức thành công tốt đẹp.

 

Ban Tổ chức Hội thi xin gửi tài liệu (đính kèm) để thực hiện: Thể lệ Hội thi, Bộ hồ sơ dự thi (Đơn xin dự thi, Bản mô tả giải pháp kỹ thuật). Quí cơ quan, đơn vị và các cá nhân có thể tham khảo tại Website của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: http://www.dost-bentre.gov.vn/HoiThi.

 

Hồ sơ dự thi xin gửi về: Phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 280, đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3812629.

 

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021(trong giờ hành chính).

 

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong Quý cơ quan hỗ trợ triển khai thông báo này đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, trong ngành mình để hưởng ứng tham gia.

 

Thể lệ Hội thi

 

Hướng dẫn thực hiện hồ sơ đăng ký Hội thi Sáng tạo kỹ thuật  tỉnh Bến Tre lần thứ VIII (2020-2021)

 

Xem chi tiết nội dung thông báo.