Thông báo về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

1. Tên Đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu đa phương tiện thông tin đăng bạ sở hữu công nghiệp và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre thông qua cổng thông tin điện tử về quyền sở hữu trí tuệ”. 

2. Mục tiêu đề tài:

* Mục tiêu chung:

Nhằm tạo một nền tảng thông tin về sở hữu công nghiệp giúp Cơ quan quản lý nắm được số lượng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được đăng ký trên địa bàn tỉnh Bến Tre để phục vụ hỗ trợ công tác thanh kiểm tra phát hiện và xử lý các vi phạm; giúp các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tra cứu, tham khảo để có được các thông tin cần thiết trong nghiên cứu triển khai, phát triển thương mại và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, giúp kết nối các thương hiệu của tỉnh Bến Tre xây thông qua một cổng thông tin điện tử tập hợp các sản phẩm của từng doanh nghiệp nhằm hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện chiến lược branding để quảng bá đến với người dùng về các thương hiệu một cách nhanh chóng, hiện đại trong thời đại công nghệ 4.0

* Mục tiêu cụ thể:

- Tổng hợp và cập nhật thông tin về tình hình đăng ký và quản lý các quyền sở hữu công nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

- Tạo dựng được cơ sở dữ liệu đa phương tiện thông tin đăng bạ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn đối với chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu cộng đồng, nhãn hiệu sản phẩm, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, thông tin trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, quyền sử dụng nhãn hiệu cộng đồng, của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

- Bản đồ số hóa thông tin các chỉ dẫn địa lý của tỉnh Bến Tre được thiết lập (bảo đảm tích hợp vào cổng thông tin điện tử đa phương tiện/website)

- Thiết lập thành công trang website về sở hữu trí tuệ của tỉnh Bến Tre (BEN TRE IP PORTAL) để hỗ trợ việc tra cứu, tham khảo, truy xuất thông tin đăng bạ quyền sở hữu công nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bến Tre; đồng thời giới thiệu, quảng bá tới người tiêu dùng cùng lúc nhiều thương hiệu bao gồm nhưng không giới hạn đối các chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre với chỉ một cổng thông tin đa phương tiện (website).

- Thí điểm hoàn thiện thông tin của 20 chủ thể kinh doanh tiêu biểu, đã có xây dựng thương hiệu gắn với các sản phẩm chủ lực của tỉnh Bến Tre để quảng bá trên cổng thông tin điện tử về sở hữu trí tuệ của tỉnh Bến Tre.

3. Dự kiến kết quả, sản phẩm: 

- Báo cáo kết quả tổng hợp thông tin về tình hình đăng ký, quản lý các quyền sở hữu công nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

- Cơ sở dữ liệu số đa phương tiện thông tin đăng bạ quyền sở hữu công nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bến Tre’

- Công cụ tra cứu thông tin đăng bạ sở hữu công nghiệp của Tỉnh Bến Tre và tích hợp vào các nền tảng công nghệ hiện có

- Bản đồ số hóa thông tin các chỉ dẫn địa lý

- Trang thông tin điện tử (website) về sở hữu trí tuệ của tỉnh Bến Tre (BEN TRE IP PORTAL) tổng hợp các thương hiệu và sản phẩm có công cụ tra cứu để hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm, tìm hiểu về sản phẩm và thương hiệu, tăng độ nhận biết thương hiệu.         

4. Thời gian thực hiện: 12 tháng.

5. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2021.

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

+ Tên nhiệm vụ KH&CN.

+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

+ Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

- Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường An Hội, Thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp).

- Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 10 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:

+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN.

+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có).

+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự.

+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).

+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (bắt buộc).

+ Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

- Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Biểu mẫu kèm theo: Tải về

Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Trang.

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị./.