Công văn 1312/SKHCN-TTCN hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

Tiếp nối thành công của Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục phối hợp các sở, ngành, doanh nghiệp và được sự hỗ trợ của Tổng cục Thủy sản tổ chức Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021.

 

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát triển các giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo hướng tới nâng cao giá trị và bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề trong các giai đoạn của chuỗi cung ứng.

 

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi đến các cơ quan, đơn vị nêu trên hỗ trợ truyền thông rộng rãi đến các cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp và hỗ trợ truyền thông cho cuộc thi thông qua việc đăng tải thông tin của Cuộc thi lên các kênh thông tin của đơn vị.

 

Thông cáo báo chí, áp phích, thể lệ, mẫu hồ sơ đăng ký được đăng tải trên  website http://startup.baria-vungtau.gov.vn hoặc có thể tải về tại địa chỉ: http://tiny.cc/FIC2021.


Sở Khoa học và Công nghệ kính chuyển đến các đơn vị để biết, hỗ trợ.

 

Xem chi tiết nội dung văn bản