Thông báo số 05/TB-TTKHCN về việc đào tạo an toàn bức xạ và cấp giấy chứng nhận đào tạo cho nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ trong công nghiệp và y tế

Căn cứ Thông tư 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ;

Căn cứ vào giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ của các tổ chức, cá nhân đăng ký tham dự khoá đào tạo trong năm 2019 sắp hết hạn;

Trung tâm Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân để biết và đăng ký tham dự khoá đào tạo an toàn bức xạ trong năm 2022 với thời gian, địa điểm, học phí cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 02 ngày, ngày 21 và 22/02/2022. Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

- Hình thức đào tạo: Trực tuyến.

- Học phí:

+ 2.000.000 đồng/học viên (đối với Nhân viên bức xạ)

+ 3.000.000 đồng/học viên (đối với Người phụ trách an toàn bức xạ)

- Mỗi học viên khi tham dự khóa đào tạo phải nộp 02 tấm ảnh 3x4, ảnh chụp phải đẹp, rõ ràng, ghi họ tên và ngày tháng năm sinh phía sau ảnh để phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận đào tạo.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký xác nhận danh sách chính thức theo mẫu phiếu đính kèm và gửi về Trung tâm Khoa học và Công nghệ, số 415A, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng,  đường Nguyễn Thị Định,  thành phố Bến Tre,  tỉnh Bến Tre trước ngày 28 tháng 01 năm 2022 để lập danh sách học viên cung cấp cho giảng viên đào tạo.

Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ ông Nguyễn Thanh Tùng. Điện thoại:  0918736613 để biết thêm chi tiết.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo.

Phiếu đăng ký