Thông báo cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp-CIC 2022

Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh (IEC) là đơn vị triển khai hệ thống các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong ĐHQG-HCM.

 

Trong đó, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp-CIC” là sân chơi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thường niên dành cho học sinh, sinh viên khắp cả nước do IEC thực hiện. Cuộc thi chính thức phát động và nhận đơn đăng ký từ ngày 19/03-05/06/2022.

 

CIC 2022-mùa thứ 7, với chủ đề “Chuyển đổi số - thách đố sáng tạo” gồm bảng thi sinh viên và bảng thi học sinh từ lớp 08 đến lớp 12. Chương trình được tổ chức nhằm thúc đẩy, ươm mầm tinh thần, tư duy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ. Cuộc thi góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ và hình thành nên các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cho Quốc Gia.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo.