Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Giờ Trái đt là sáng kiến ca Quỹ Quc tế về Bo vệ thiên nhiên (WWF) nhm nâng cao nhn thc cng đng về biến đi khí hu và tiết kim năng lưng trên toàn thế gii. Mi cá nhân và tchc ti Vit Nam đu có thể tham gia bng nhiu hình thc như tt đèn và thiết bị đin không cn thiết hoc tổ chc các hot đng ng hộ ng ng Chiến dch GiTrái đt nhm đi phó vi tác đng ca quá trình biến đi khí hu.


Xem chi tiết nội dung Văn bản