Công văn số 830/SKHCN-TTCN V/v khảo sát nhu cầu chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến và thương mại hóa sản phẩm nông sản

Nhằm khảo sát nhu cầu chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến và thương mại hóa sản phẩm nông sản của doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi đến các doanh nghiệp Phiếu Khảo sát khảo sát nhu cầu chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến và thương mại hóa sản phẩm nông sản của doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long. File mềm được đăng tải tại website Sở Khoa học Công nghệ (http://www.dost-bentre.gov.vn/).

 

Phiếu Khảo sát điều tra (bản có ký tên, đóng dấu của doanh nghiệp) xin được nhận lại trước ngày 25 tháng 6 năm 2023 qua đường bưu điện về  Sở Khoa học và Công nghệ, số 280, đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre để  tổng hợp.

 

Chi tiết liên hệ Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ, điện thoại: 0275.2211.673. 

 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị, doanh nghiệp.

 

Xem chi tiết nội dung văn bản

 

Phiếu Khảo sát điều tra