Công bố thông tin doanh nghiệp khoa học công nghệ

Ngày 01 tháng 12 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ có cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ số 01/DNKHCN cho Công ty TNHH MTV Dừa Kiều Diễm.

 

Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ xin công bố thông tin của doanh nghiệp khoa học công nghệ như sau:

 

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Dừa Kiều Diễm.

 

Địa chỉ: Số 381, Ấp Hòa Phú 2, Xã Định Thủy, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre.

 

Danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp: Cơm dừa rửa sạch.