Chương trình - Tài liệu hội thảo Lễ hội dừa Tỉnh Bến Tre lần thứ V - Năm 2019

Thời gian: 7h00 giờ, ngày 16 tháng 11 năm 2019, tại Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi.

Địa chỉ: 910/1 đường Võ Nguyên Giáp, ấp 1, xã Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

 

I - Chương trình ra mắt Không gian khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (MEKONG INNOVATION HUB).

- 7h00 - 7h30: Đón tiếp đại biểu. 

- 7h30 - 7h45: Văn nghệ chào mừng.

- 7h45 - 8h00: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- 8h00 - 8h15: Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo tỉnh.

- 8h15 - 8h25: Báo cáo quá trình hình thành và định hướng phát triển Không gian.

- 8h25 - 8h30: Phát biểu của đại diện Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

- 8h30 - 9h00: Cắt băng ra mắt và tham quan Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (MEKONG INNOVATION HUB); chứng kiến ký kết hợp tác phát triển Không gian.

- 9h00 - 9h30: Giải lao và tham quan trưng bày sản phẩm.

 

II - Hội thảo "Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các Trường Đại học kỹ thuật".

2.1.  Chương trình hội thảo:

- 9h30 - 9h40: Báo cáo đề dẫn của Lãnh đạo tỉnh Bến Tre.

- 9h40 - 10h40: Trình bày các tham luận.

- 10h40 - 11h30: Thảo luận

- 11h30 - 12h00: Ký kết hợp tác.

- Tổng kết và bế mạc Hội thảo

2.2. Tài liệu: Tải về

 

III - Hội thảo "Xây dựng, khai thác, phát triển nhãn hiệu sản phẩm đặc thù tỉnh Bến Tre"

3.1.  Chương trình hội thảo:

- 13h30 - 14h00: Đón tiếp đạo biểu.

- 14h00 - 14h10: Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.

- 14h10 - 14h20: Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo tỉnh.

- 14h20 - 14h35: Phát biểu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- 14h35 - 15h35: Trình bày tham luận.

- 15h35 - 15h50: Giải lao và tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm.

- 15h50 - 17h30: Thảo luận

- Tổng kết và bế mạc Hội thảo

3.2. Tài liệu: Tải về