Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Di truyền Nông nghiệp
- Họ và tên thủ trưởng: Ông Phạm Xuân Hội
- Địa chỉ: Km2, đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 02437543198

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Ông Nguyễn Thế Quyết    
- Giới tính:Nam
- Trình độ học vấn: Cử nhân                 
- Điện thoại:  02437543198

Người tham gia

- CN. Nguyễn Thế Quyết
- TS. Nguyễn Đức Thành
- ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh
- ThS. Phạm Thị Mai
- CN. Đào Thị Thu Hằng
- CN. Lê Thị Ly
- ThS. Lê Sĩ Dũng
- KS. Trịnh Quốc Bình
- CN. Bùi Hạnh Mai
- ThS. Phạm Văn Đồng.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
* Mục tiêu chung: Tạo được chế phẩm sinh học và dấm gỗ có hiệu quả xua đuổi, phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Bến Tre, giúp sản xuất ổn định và đạt được hiệu quả kinh tế.
* Mục tiêu cụ thể:
Nghiên cứu kỹ thuật và quy trình sản xuất chế phẩm sinh học và dấm gỗ để phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm tại Bến Tre.
Xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm sinh học và dấm gỗ phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm tại Bến Tre.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
1. Nội dung 1. Nghiên cứu tình hình, mức độ gây hại của ruồi đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Bến Tre
1.1. Công việc 1. Điều tra sự phân bố của ruồi đục trái trên cây chôm chôm
1.2. Công việc 2. Đánh giá mức độ gây hại của ruồi đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Bến Tre
2. Nội dung 2. Phân lập, xác định danh tính và đặc điểm sinh học các chủng vi sinh vật ký sinh ruồi đục trái trên cây chôm chôm
2.1. Công việc 1. Phân lập các chủng vi sinh vật ký sinh ruồi đục trái
2.2. Công việc 2. Định danh các chủng vi sinh vật ký sinh ruồi đục trái
2.3. Công việc 3. Xác định một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật nhân sinh khối của các chủng vi sinh vật ký sinh ruồi đục trái
3. Nội dung 3. Nghiên cứu kỹ thuật và quy trình sản xuất chế phẩm sinh học và dấm gỗ quy mô thử nghiệm (pilot) phòng trừ ruồi đục trái
3.1. Công việc 1. Nghiên cứu kỹ thuật, quy trình sản xuất chế phẩm sinh học phòng và dấm gỗ trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm
3.2. Công việc 2. Đánh giá hiệu lực phòng trừ ruồi đục trái của chế phẩm sinh học và dấm gỗ trong điều kiện in vitro
3.3. Công việc 3. Xây dựng quy trình kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng chế phẩm sinh học và dấm gỗ phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm
4. Nội dung 4. Xây dựng mô hình tổng hợp sử dụng chế phẩm sinh học và dấm gỗ trong phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Bến Tre

Kết quả thực hiện:   
- Chế phẩm sinh học phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm: Mật độ vi sinh vật ( ≥ 10^8 CFU/g hoặc CFU/ml);  Hiệu quả phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm (≥ 70% so với đối chứng).
- Dấm gỗ có hiệu quả phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm (≥ 60-70% so với đối chứng).
- Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học quy mô sản xuất thử (pilot)
- Quy trình sản xuất dấm gỗ quy mô sản xuất thử (pilot)
- Quy trình hướng dẫn sử dụng chế phẩm sinh học và dấm gỗ.
- Mô hình trình diễn sử dụng chế phẩm sinh học và dấm gỗ.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: