Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch thông minh tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Kinh doanh VNPT - Bến Tre
- Họ và tên thủ trưởng: Phạm Tấn Tài
- Địa chỉ: Số 01, đường Cách mạng Tháng Tám, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre
- Điện thoại: 0275.3817899           

- Fax: 

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Cao Xuân Đoàn       
- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                    
- Chức danh khoa học: Thạc sĩ                   
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Bến Tre
- Điện thoại: 0918578579    

Người tham gia

- ThS. Cao Xuân Đoàn 

- ThS. Phạm Tấn Tài 

- CN. Nguyễn Văn Mến 

- ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung 

- ThS. Nguyễn Quang Thanh 

- CN. Nguyễn Văn Sang 

- CN. Phan Tấn Hồng 

- ThS. Nguyễn Hoàng Minh 

- ThS. Huỳnh Thị Ngọc Hiền 

- CN. Trần Thị Thức 

- CN. Cao Minh Triết 

- CN. Nguyễn Cao Hạnh Chi 

- ThS. Nguyễn Lê Hữu Duy 

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm du lịch của tỉnh Bến Tre nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, thúc đẩy, đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội bền vững, tạo lợi ích tương hỗ giữa 3 đối tượng: du khách, chính quyền và doanh nghiệp. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Cổng thông tin Du lịch thông minh được hỗ trợ bằng hai ngôn ngữ Viêt, Anh và tích hợp trên nền tảng các mạng xã hội. 

- Cung cấp các video về du lịch, sổ tay điện tử, các điểm đến, tư vấn thông tin du lịch dựa vào tính năng tự động xác định địa điểm qua định vị, tư vấn lịch trình, chỉ đường, gợi ý các địa điểm ăn uống, khách sạn, nhà hang, sự kiện nổi bật, dịch vụ ngân hang, y tế, phương tiện di chuyển, thông tin dịch vụ…và bản đồ số trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Ứng dụng tương tác trên các thiết bị thông minh như máy tính bảng, điện thoại thông minh.

 

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Khảo sát, thu thập thông tin du lịch về các điểm đến, cảm nhận của du khách (tài nguyên du lịch, Cơ sở lưu trú, thông tin dịch vụ ăn uống, trung tâm thương mại, công viên, cơ sở mua sắm, …..). 

- Xây dựng bản đồ số du lịch Bến Tre trên nền tảng ứng dụng web portal. 

- Liên kết hệ thống quản lý lưu trú (Web lưu trú). 

- Xây dựng ứng dụng App Mobile (Ứng dụng Mobile Du lịch thông minh tích hợp bản đồ số du lịch). 

- Hội thảo, đào tạo và chuyển giao du lịch thông minh tại Bến Tre. 

- Tuyên truyền triển khai ứng dụng giải pháp du lịch thông minh.

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp cho phù hợp. 

 

Kết quả thực hiện:

+ Xây dựng cổng thông tin Du lịch thông minh được hỗ trợ bằng hai ngôn ngữ Viêt, Anh và tích hợp trên nền tảng các mạng xã hội. 

+ Cung cấp các video về du lịch, sổ tay điện tử, các điểm đến, tư vấn thông tin du lịch dựa vào tính năng tự động xác định địa điểm qua định vị, tư vấn lịch trình, chỉ đường, gợi ý các địa điểm ăn uống, khách sạn, nhà hàng, sự kiện nổi bật, dịch vụ ngân hàng, y tế, phương tiện di chuyển, thông tin dịch vụ…và bản đồ số trên địa bàn tỉnh Bến Tre. + Ứng dụng tương tác trên các thiết bị thông minh như máy tính bảng, điện thoại thông minh.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: