Thanh tra

Sở KH&CN Bến Tre: Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2013

Sở KH&CN Bến Tre: Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2013

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã có nhiều nỗ lực, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra và những nhiệm vụ đột xuất do cấp trên chỉ đạo, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành tại địa phương.

Hoạt động thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2011

Hoạt động thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2011

Trong 6 tháng đầu năm 2011, hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ thực hiện đạt một số kết quả theo kế hoạch đề ra

Tình hình công tác thanh tra về khoa học và công nghệ năm 2010

Tình hình công tác thanh tra về khoa học và công nghệ năm 2010

Năm 2010, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, đã thực hiện 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch.

Qua ba năm triển khai Chương trình hành động 168

Qua ba năm triển khai Chương trình hành động 168

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các ngành liên quan triển khai chương trình hành động 168 tại Bến Tre...

Danh sách các cơ sở vi phạm về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa

Danh sách các cơ sở vi phạm về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa

Thời điểm đến tháng 09/2008

Công tác thanh tra chuyên đề năm 2008

Công tác thanh tra chuyên đề năm 2008

Thực hiện công văn số 875/BKHCN-TTra ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng xăng dầu, gas; chất lượng mũ bảo hiểm,...

Kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu

Kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu

hực hiện quyết định số: 08/QĐ-TĐC ngày 08 tháng 8 năm 2008, của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bến Tre về việc kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu lưu thông trên thị trường của tỉnh.

Kết quả hoạt động thanh tra từ 10/3/2008 - 10/4/2008

Kết quả hoạt động thanh tra từ 10/3/2008 - 10/4/2008

Thực hiện cuộc thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quyết định số 35/QĐ-SKHCN ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ...

Hoạt động thanh tra Sở Khoa học và công nghệ tháng 03/2008

Hoạt động thanh tra Sở Khoa học và công nghệ tháng 03/2008

Thực hiện Quyết định thanh tra của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn thanh tra do Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đã phối hợp các cơ quan chức năng...

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng mũ bảo hiểm

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng mũ bảo hiểm

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các ngành liên quan tiến hành 19 lượt kiểm tra và 10 lượt thanh tra tại các cơ sở kinh doanh mũ bão hiểm trong địa bàn tỉnh.