Qua ba năm triển khai Chương trình hành động 168

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các ngành liên quan triển khai chương trình hành động 168 tại Bến Tre đến tất cả các ngành có liên quan. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quản lý thị trường, đặc biệt là tham gia Đoàn liên ngành 127 tại địa phương trong công tác phòng, chống hàng nhái, hàng giả về SHCN góp phần tổ chức thực hiện tốt Chương trình 168 tại địa phương. Một số kết quả đạt được như sau:

Sở KH&CN đã chủ động có kế hoạch phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến sở hữu công nghiệp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cán bộ làm công tác quản lý ở địa phương góp phần nâng cao nhận thức về xác lập quyền, chống xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và cách thức nhận biết hàng nhái, hàng giả về sở hữu công nghiệp. Số lớp, hội nghị tập huấn, tuyên truyền: 21 lớp, số người tham gia: 1.620.

Trong thời gian qua, Thanh tra Sở KH&CN tiếp tục củng cố, tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc bước đầu về xây dựng lực lượng phối hợp, đặc biệt là lực lượng chuyên môn trong công tác phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, Sở KH&CN chủ trương kết hợp công tác thanh tra, kiểm tra với việc tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, doanh nghiệp, người tiêu dùng biết cách tự bảo vệ mình và hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả về sở hữu công nghiệp nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và nhân dân.

Số cơ sở được thanh tra, kiểm tra: 72, số cơ sở vi phạm: 59; Số cơ sở bị xử lý: 59, Trong đó: Cảnh cáo:    01 cơ sở, Phạt tiền: 57 cơ sở, Tổng số tiền phạt: 158.130.000 đồng. Xử lý khác: Tịch thu, tiêu hủy 1.944 băng đĩa; tịch thu 35 bộ nhãn xe Honda và 592 đề cal; buộc tái xuất 148 bộ áo nhựa xe gắn máy, tiêu hủy 336 nón bảo hiểm; Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm và tiêu hủy 20.000 bao bì trực tiếp dùng cho sản phẩm kẹo dừa.

Cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu thông tin về sở hữu trí tuệ phục vụ nhu cầu quản lý, hướng dẫn khai thác các nguồn lực thông tin sẵn có, các thông tin về giải quyết tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp. Tăng cường tập huấn kỹ năng tra cứu thông tin và tổ chức cung cấp thông tin sở hữu trí tuệ theo yêu cầu của doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ. Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tổng số đơn nhận được: 03; Tổng số đơn đã giải quyết/số đơn thuộc thẩm quyền: 03.

Trong thời gian tới: Củng cố lại Ban chỉ đạo Chương trình 168, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian tới; Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ ngành chức năng TW, UBND tỉnh để phối hợp các lực lượng chức năng triển khai thực hiện; Phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Sở hữu trí tuệ đối với các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về Sở hữu trí tuệ cho các cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý Nhà nước về Sở hữu trí tuệ.

Hoàng Tuấn

(Chánh thanh tra Sở KH&CN)

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Tăng cường thanh tra, bảo đảm đo lường và an toàn bức xạ, hạt nhân đối với thiết bị X-quang chẩn đoán y tế
• Hoạt động thanh tra KH&CN quý 1-2022
• Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018
• Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính tháng 3 năm 2018
• Công văn số 119/CV-TTra ngày 18 tháng 12 năm 2017 về việc công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính
• Công bố công khai việc xử phạt đối với các tổ chức vi phạm hành chính
• Chánh Thanh tra Sở ra Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về đo lường trong kinh doanh xăng dầu
• Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính
• Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa
• Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở KH&CN
• Kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2014
• Kết quả thanh tra chuyên đề năm 2013 về chất lượng đồ chơi trẻ em
• Sở KH&CN Bến Tre: Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2013
• Hoạt động thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2011
• Tình hình công tác thanh tra về khoa học và công nghệ năm 2010