Cây dừa

Đặc điểm sinh học cây dừa

Đặc điểm sinh học cây dừa

Dừa có rễ bất định sinh ra liên tục ở phần đáy gốc thân, không có rễ cọc. Lúc mới mọc có màu trắng sau chuyển sang màu đỏ nâu

Kỹ thuật chọn giống Dừa

Kỹ thuật chọn giống Dừa

Dừa thuộc lớp đơn tử diệp, họ Arecaceae (Palmae), chi Cocos, loài Cocos nucifera. Hiện nay, trên thế giới diện tích dừa khoảng 11,5 triệu ha, có mặt tại 86 quốc gia, tập trung nhiều các nước cận đường xích đạo, nhất là Châu Á và Tháí Bình Dương, Việt nam có khoảng 200.000 ha dừa.

Vài nét về sự hiện diện và phát triển của cây dừa Bến Tre

Vài nét về sự hiện diện và phát triển của cây dừa Bến Tre

Năm 1901 Bến Tre còn là một tỉnh đất rộng người thưa, dân số có 216.816 người, mật độ hơn 100người/km2, có 131.500 ha đất trồng tỉa, trong đó có hơn 110.500 ha đất làm ruộng, còn lại là đất giồng cát trồng hoa màu, đất vườn dừa và cây ăn trái. Mặc dù dưới ách cai trị của thực dân Pháp, vơ vét tài nguyên, cộng với sự bốc lột tàn nhẫn của giai cấp địa chủ; nông dân rất cơ cực bần hàn nhưng trong quá trình lao động sáng tạo đã hình thành một cơ cấu rất cơ bản để trồng các loại cây thích hợp trên các vùng sinh thái khác nhau.