Chính thức áp dụng Xuất bản lần IX Bảng Phân loại quốc tế

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo : kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, Cục sẽ chính thức áp dụng Xuất bản lần IX thay cho Xuất bản lần VIII của Bảng Phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ.

Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) đã ấn hành Xuất bản lần IX của Bảng Phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ dựa trên cơ sở Thoả ước Ni-xơ về Phân loại hàng hoá và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2007.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo : kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, Cục sẽ chính thức áp dụng Xuất bản lần IX thay cho Xuất bản lần VIII của Bảng Phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ. Tất cả các đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đều phải được phân loại danh mục hàng hoá và dịch vụ theo Xuất bản lần IX này. Các thay đổi liên quan đến các nhóm 14, 20, 21, 26, 34, 42 và 45 và thay đổi nhỏ trong các nhóm khác.

Có một số thay đổi chính sau đây trong Xuất bản lần IX :

(i) Nhóm 35 : bao gồm cả các dịch vụ có thể được cung cấp tại các cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua thư đặt hàng hoặc các phương tiện truyền thông điện tử.

(ii) Các dịch vụ pháp lý của Nhóm 42 trong Xuất bản lần VIII được chuyển sang Nhóm 45.

(iii) Nhóm 45 : bao gồm cả các dịch vụ pháp lý; các dịch vụ được cung cấp bởi các luật sư cho các cá nhân, tập thể, tổ chức và doanh nghiệp.

Cần lưu ý: sẽ không thực hiện việc phân loại lại danh mục hàng hoá và dịch vụ của các nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc các đơn được nộp trước ngày 1 tháng 1 năm 2007.

Thông tin chi tiết về phân loại danh mục hàng hoá và dịch vụ được nêu cụ thể trong Xuất bản lần IX và được đăng tải trên website của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ  http://www.noip.gov.vn

 Theo Cục Sở hữu trí tuệ

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Giao Thạnh phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới
• Nông dân Chợ Lách áp dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất
• Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “nem chay Phú Đức”
• Bến Tre đạt 6 giải thưởng tại hội thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Nam
• Thạnh Phú: Công bố và trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu “Tép rang dừa Mỹ Hưng”
• Chợ Lách công bố nhãn hiệu tập thể đối với trái chôm chôm và măng cụt
• Họp Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2017
• 07 ý tưởng, 11 dự án tại vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre lần thứ I năm 2017
• Tập huấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương
• Thạnh Phú - Tập huấn phổ biến văn bản và hướng dẫn một số kỹ năng viết sáng kiến
• Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2014-2015 có 17 giải pháp đạt giải
• Tập huấn về “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ”
• Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ
• Máy cấy lúa Nhật Bản đầu tiên được sử dụng tại Bến Tre
• Bến Tre-Một cá nhân được Trung tâm Sáng kiến xã hội tia sáng-Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tôn vinh và trao danh hiệu “Đại sứ sáng kiến