Thông tư Số: 33/2011/TT-BKHCN

Ngày 09 tháng 12 năm 2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư Số: 33/2011/TT-BKHCN về việc Hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển


 Download

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN quy định về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ
• Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X quang
• Quyết định số: 225/QĐ-TTg
• Quyết định số 1041/QĐ-TTg
• Thông tư 22/2010/TT-BKHCN
• Quyết định số 2441/QĐ-TTg
• Thông tư số 19/2010/TT-BKHCN
• Thông Tư -02-2007-BKHCN
• Nghị định số: 122/2010/NĐ-CP
• Nghị định số: 119/2010/NĐ-CP
• Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN
• Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN
• Quyết định số: 43/2008/QĐ-TTg
• Nghị định số: 28/2008/NĐ-CP
• Quyết định số 18/2007/QĐ-BKHCN