Thanh tra, kiểm tra đo lường công tơ điện, đồng hồ nước lạnh tại các nhà cho thuê tháng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

ttThực hiện Công văn chỉ đạo số 2627/UBND-KTN ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tăng cường quản lý nhà ở cho người lao động thuê ở.

Từ ngày 09/7 đến ngày 17/7/2013, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Châu Thành, Phòng Kinh tế thành phố Bến Tre và UBND các xã, phường thuộc huyện Châu Thành, thành phố Bến Tre đã tiến hành thanh tra về đo lường đối với công tơ điện, đồng hồ nước tại các điểm kinh doanh dịch vụ nhà cho thuê tháng trên địa bàn huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre.

Nội dung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong sử dụng đồng hồ nước lạnh, công tơ điện để định lượng trong thanh toán giữa chủ hộ kinh doanh và người thuê ở; thanh tra việc thực hiện các quy định về kiểm định phương tiện đo. Theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thì công tơ điện xoay chiều 1 pha và đồng hồ nước lạnh thuộc danh mục phương tiện đo phải kiểm định, sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân và có chu kỳ kiểm định là 5 năm.

Trong đợt thanh tra này, Đoàn đã tiến hành thanh tra đối với 21 hộ kinh doanh dịch vụ nhà cho thuê tháng trên địa bàn huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre với tổng số phương tiện đo được kiểm tra là 415 công tơ điện và 393 đồng hồ nước lạnh. Qua thanh tra, kiểm tra, đa số công tơ điện, đồng hồ nước lạnh được lắp đặt là sản phẩm của Trung Quốc, một số công tơ điện không đúng phê duyệt mẫu, khi thực hiện kiểm định tại Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thì không thực hiện được vì không đạt yêu cầu quy định về tình trạng kỹ thuật. Các sản phẩm đã thanh tra phần lớn không có tem kiểm định, một số sử dụng tem giả, niêm phong kẹp chì không có dấu của cơ quan kiểm định. Cụ thể:

- Về công tơ điện: có 48 công tơ điện được kiểm định và còn hiệu lực,  niêm phong kẹp chì còn nguyên vẹn; còn lại 367 công tơ điện không có tem kiểm định hoặc tem giả, niêm phong kẹp chì không có dấu của cơ quan kiểm định.

- Về đồng hồ nước lạnh: Các hộ kinh doanh gắn tại mỗi phòng trọ để thanh toán, tuy nhiên, qua kiểm tra thì tất cả đồng hồ này chưa được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ.   

Qua đợt thanh tra cho thấy, các hộ kinh doanh dịch vụ nhà cho thuê tháng sử dụng công tơ điện, đồng hồ nước lạnh tại các phòng trọ đều chưa quan tâm đến việc kiểm định phương tiện đo, việc hiểu biết pháp luật về đo lường, việc thực hiện các quy định về kiểm định phương tiện đo của các hộ kinh doanh còn hạn chế. Từ thực tế trên, Đoàn thanh tra đã mời 21 hộ kinh doanh dịch vụ nhà cho thuê tháng trên làm việc, tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đo lường và yêu cầu các hộ kinh doanh viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đo lường, đồng thời thực hiện kiểm định số phương tiện đo này.

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về đo lường đến chính quyền địa phương và các hộ kinh doanh dịch vụ nhà cho thuê tháng; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với các hộ kinh doanh cố tình vi phạm.

Lê Hoàng Tuấn

Chánh Thanh tra Sở KH&CN Bến Tre

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Công tác thanh tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ
• Tăng cường thanh tra về đo lường, chất lượng hàng hóa dịp Tết Giáp Ngọ 2014
• Kết luận thanh tra hành chính đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
• Kết quả thanh tra diện rộng chuyên đề 2012 về khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu
• Kết quả thanh tra chuyên đề hàng đóng gói sẵn theo định lượng năm 2009
• 98% website thương mại điện tử Việt Nam phạm luật In
• Xử lý hành vi thiếu trách nhiệm, quan liêu trong giải quyết khiếu nại
• Cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập
• Những nội dung cơ bản của quy chế hoạt động đoàn thanh tra
• Tranh chấp tên miền trùng với tên thương hiệu: Bao giờ mới có hồi kết?
• Tình hình thực hiện Chương trình hành động 168
• Danh sách các cơ sở vi phạm trong năm 2006
• Hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ năm 2006
• Thực trạng công tác thực thi pháp luật về Sở hữu trí tuệ ở Bến Tre
• Giải quyết khiếu nại tố cáo