Công nghệ mới và Tiềm lực KH&CN

Cơ sở đảm bảo chất lượng hạt ca cao Bến Tre

Cơ sở đảm bảo chất lượng hạt ca cao Bến Tre

Được sự tài trợ của ACDI VOCA về một số trang thiết bị dùng để kiểm tra chất lượng hạt ca cao như: tủ sấy, nhiệt kế, máy đo độ ẩm, bàn cắt hạt ca cao, máy End runner, dụng cụ chia mẫu hạt ca cao…Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã thành lập Cơ sở đảm bảo chất lượng hạt ca cao Bến Tre

Giới thiệu hệ thống đánh giá trình độ công nghệ

Giới thiệu hệ thống đánh giá trình độ công nghệ

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, tại Việt Nam nói riêng và các nước đang phát triển nói chung, công nghệ đang trở thành một động lực của phát triển kinh tế trong nước, cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường, tham gia vào mậu dịch quốc tế và nâng cao mức sống. Mặc dù công nghệ nằm trong tay các doanh nghiệp, quản lý công nghệ không chỉ là vấn đề của doanh nghiệp. Chính các chính sách của nhà nước sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao trình độ công nghệ thông qua chuyển giao công nghệ hoặc tự mình phát triển để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Máy sấy ca cao bằng năng lượng mặt trời

Máy sấy ca cao bằng năng lượng mặt trời

Trong khuôn khổ chương trình dự án CARD, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Cần Thơ đã chuyển giao công nghệ máy sấy ca cao dùng năng lượng mặt trời cho Sở Khoa học & Công nghệ Bến Tre với mục đích hỗ trợ nông dân sơ chế hạt ca cao xuất khẩu.

Lắp đặt mô hình lọc nước hộ gia đình

Lắp đặt mô hình lọc nước hộ gia đình

Thực hiện dự án:  "Triển khai mô hình nhà vệ sinh tự hoại, bán tự hoại và hệ thống cấp, xử lý nước quy mô hộ gia đình", đến nay Trung tâm  Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã tiến hành lắp đặt thí điểm 169 mô hình lọc nước hộ gia đình tại 9 xã của 4 Huyện : Châu Thành (Tiên Thủy) , Ba Tri (Mỹ Chánh, Mỹ Hòa, Tân Thủy, Vĩnh An, An Hòa Tây), Giồng Trôm (Châu Bình), Mỏ Cày (Tân Thanh Tây, Tân Phú Tây).

Hợp tác về Khoa học công nghệ giữa Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh

Hợp tác về Khoa học công nghệ giữa Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh

Ngày 22/4/2005 tại Thị xã Bến Tre, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã tiến hành trao đổi, thảo luận và thống nhất chương trình hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của hai địa phương

Hóa chất làm sạch nước

Hóa chất làm sạch nước

Để hạn chế vấn đề ô nhiễm nước ngày càng gia tăng, ngăn chặn được một phần nào về các vấn đề viêm nhiễm, ở vùng ven đặt biệt là vùng nông thôn hiện chưa có nước máy để sinh hoạt.