Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 – Một năm nhìn lại

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2020, Hội nghị đã triệu tập 60 CBCCVC và người lao động cơ quan. Đồng chí Lâm Văn Tân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 

imaged
 
imaged

Đ/c Lâm Văn Tân – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở

phát biểu chỉ đạo.


Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo hoạt động KH&CN năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ và những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, CBCCVC-LĐ cơ quan. Hội nghị đã đi sâu kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KH&CN, công tác xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh; khắc phục những hạn chế, yếu kém, phát huy những thành tích đã đạt được để tiếp tục đề ra các giải pháp tích cực, khả thi thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

Với tinh thần “tiếp tục tăng tốc-tạo bứt phá” và phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, ngành KH&CN đã khắc phục khó khăn, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Bộ KH&CN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của tổ chức công đoàn cấp trên, ra sức thi đua thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KH&CN trên cơ sở bám sát các yêu cầu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Cụ thể như sau:

 

imaged
 
imaged
Quang cảnh Hội nghị.


- Đẩy mạnh cải cách, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành 05 văn bản cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của nhà nước phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.  


- Tổ chức quản lý và triển khai 61 nhiệm vụ KH&CN các cấp, cấp giấy chứng nhận và công bố kết quả 22 nhiệm vụ KH&CN. Hầu hết các nhiệm vụ KH&CN nghiệm thu đều được tiếp tục triển khai, ứng dụng và nhân rộng, phục vụ sản xuất và đời sống. Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2019 đạt 19,07%, tăng 0,97% so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu giao 12,2%; Giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 28,8% tăng 1,8% so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu giao 6,67%; Tỷ lệ sáng chế đăng ký bảo hộ đạt 100%, vượt chỉ tiêu giao 10%.

 

- Triển khai thực hiện tốt hoạt động KHCN và Đổi mới sáng tạo với nhiều sự kiện KH&CN được tổ chức trên địa bàn tỉnh, như tổ chức Hội thảo Khoa học “Đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre - Liên kết vùng với quốc tế” và “Chuẩn hóa sản phẩm để tiếp cận thị trường”; hội thảo về xây dựng, khai thác, phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc thù tỉnh Bến Tre; tổ chức Lễ ra mắt Không gian Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre và tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật với hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre. Hỗ trợ 06 lượt doanh nghiệp tham gia Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest) cấp vùng và cấp quốc gia. Đề nghị Bộ KH&CN tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu” 04 doanh nghiệp. Tổ chức xét, đề nghị và được UBND tỉnh tằng bằng khen 18 doanh nghiệp tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm mới.

 

- Tập trung hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và tiếp tục khai thác, phát triển giá trị các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý và các sản phẩm được chứng nhận VietGAP giai đoạn 2019-2020. Chất lượng công tác xét sáng kiến được nâng lên, năm 2019 chỉ có 50/132 (37,9%) hồ sơ được công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Tiếp tục triển khai dự án xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cái Mơn” cho sản phẩm Sầu riêng tỉnh Bến Tre và 02 dự án Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm Tôm càng xanh và cua biển. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tập trung tập huấn về xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện các dự án, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do MTTQ tỉnh và một số ngành tỉnh chủ trì; Tổ chức tốt Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 2019; hỗ trợ hoạt động Câu lạc bộ trí thức trẻ mở rộng với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở; Tập trung nghiên cứu đề tài: “Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020); Tiếp tục thực hiện 03 quyển sách: Phan Văn Trị, Bến Tre - Sự kiện và nhân vật, Bến Tre - Ấn tượng 45 năm.

 

- Hỗ trợ ươm tạo công nghệ 08 doanh nghiệp hoàn thiện quy trình, giải pháp, nguồn nhân lực và đầu tư cơ sở hạ tầng KH&CN. Năm 2019, toàn tỉnh đã có 06 doanh nghiệp KH&CN được thành lập với 25 sản phẩm, nhóm sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN, giá trị sản phẩm KH&CN của 06 doanh nghiệp năm 2019 đạt 1.100 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh hiện có 12 tổ chức KH&CN công lập và ngoài công lập đang hoạt động với 473 nhân lực nghiên cứu và phát triển có trình độ từ đại học trở lên.

 

- Định hướng và kịp thời cung cấp thông tin KH&CN phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới cho nhân dân, doanh nghiệp, HTX thông qua bản tin KH&CN, chuyên mục trên Đài PT-TH, Báo Đồng Khởi, bản tin rào cản kỹ thuật trong thương mại, các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề. Tổ chức 29 lớp tập huấn với hơn 1.200 lượt người tham dự (ủ phân chuồng thành phân hữu cơ, sử dụng chế phẩm EM xử lý môi trường trong chăn nuôi, trồng sau an toàn theo hướng hữu cơ), 32 lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ với 897 học viên tham dự. Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, gắn với hoạt động tuyên truyền pháp luật; các dịch vụ KH&CN đáp ứng yêu cầu khách hàng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo định hướng.

 

Tại hội nghị, các ý kiến đóng góp của CBCCVC-LĐ cơ quan được Ban Giám đốc, BCH công đoàn giải trình và tiếp thu, từng thời điểm sẽ cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện.

 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, đồng chí Lâm Văn Tân ghi nhận, tiếp thu ý kiến và biểu dương tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, CBCCVC-LĐ cơ quan đã tích cực thảo luận, tham gia nhiều ý kiến và có sự đồng thuận cao đối với chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Đồng thời, lưu ý các đồng chí trong Đảng ủy, các chi bộ, các phòng, đơn vị và BCH công đoàn quan tâm, Trước hết là tập trung cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ, công đoàn cơ sở đúng nguyên tắc, quy định và thời gian; Thứ hai là tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, lưu ý thực hiện tốt các chỉ tiêu Bộ KH&CN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao cho ngành trong năm 2020; Thứ ba là quan tâm công tác tổ chức cán bộ, nắm bắt và định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên về sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong thời gian tới; Thứ tư là xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, chi bộ và của đoàn thể; Thứ năm là phát huy tinh thần đoàn kết, công đoàn cơ sở phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực tham gia quản lý và vận động đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, quan tâm làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVC-LĐ.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Đại hội công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2023-2028
• Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025
• Hội nghị triển khai, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
• Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp mặt ngày 8/3
• Hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ
• Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2022-2025 chi bộ Tổng hợp
• Đại hội chi bộ Chuyên ngành nhiệm kỳ 2022-2025
• Đại hội chi bộ Trung tâm Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2025
• Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 chi bộ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Thanh tra
• Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
• Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi năm 2022
• Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới
• Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng
• Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre tổ chức hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022
• Trao quà cho các em học sinh nhân dịp tổng kết năm học 2021-2022