Tình hình thực hiện Chương trình hành động 168

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với các ngành liên quan xây dựng chương trình hành động về hợp tác phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2006 - 2010 tại Bến Tre (gọi tắt là Chương trình hành động 168) được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 14/9/2006. Song song đó, UBND tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 168 do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban và 06 ngành thành viên, trong đó Sở KH&CN là cơ quan thường trực tổ chức thực hiện Chương trình hành động 168 tại địa phương

 Qua hơn 03 tháng triển khai thực hiện, Sở KH&CN phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ cập, hướng dẫn xã hội tôn trọng, tự giác chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cán bộ làm công tác quản lý ở địa phương góp phần nâng cao nhận thức về xác lập quyền, chống xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và cách thức nhận biết hàng nhái, hàng giả về sở hữu công nghiệp. Kết quả, Sở KH&CN đã phối hợp tổ chức 05 lớp tập huấn với hơn 250 lượt người tham gia kết hợp với phổ biến, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng.

Về hoạt động thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật: thời gian qua, Thanh tra Sở KH&CN tiếp tục củng cố, tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc về xây dựng lực lượng phối hợp, đặc biệt là lực lượng chuyên môn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Bước đầu đã tiến hành thanh tra 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh với mục đích nắm tình hình chung và phục vụ cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các chủ thể quyền sở hữu công nghiệp. Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý 01 cơ sở xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với số tiền 6 triệu đồng và buộc loại bỏ yếu tố vi phạm đối với 800 bao bì sản phẩm thạch dừa, kẹo dừa.

Hoạt động trao đổi cung cấp thông tin được Phòng Thông tin Tư liệu-Sở hữu trí tuệ cập nhật thường xuyên phục vụ nhu cầu quản lý, hướng dẫn khai thác các nguồn lực thông tin sẵn có, các thông tin về giải quyết tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp. Tăng cường tập huấn kỹ năng tra cứu thông tin và tổ chức cung cấp thông tin sở hữu trí tuệ theo yêu cầu của doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ.

Hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện có hiệu quả trên cơ sở tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 05 đơn, góp phần làm hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, do vậy không phát sinh khiếu nại hành chính.

Ngoài ra, hoạt động hỗ trợ các tổ chức quản lý tập thể quyền sở hữu công nghiệp được chú trọng và quan tâm trên cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ theo Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 04/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Với chủ trương kết hợp công tác thanh tra, kiểm tra với việc tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, doanh nghiệp, người tiêu dùng biết cách tự bảo vệ mình và hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả về sở hữu công nghiệp góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và của nhân dân.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Công tác thanh tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ
• Tăng cường thanh tra về đo lường, chất lượng hàng hóa dịp Tết Giáp Ngọ 2014
• Thanh tra, kiểm tra đo lường công tơ điện, đồng hồ nước lạnh tại các nhà cho thuê tháng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Kết luận thanh tra hành chính đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
• Kết quả thanh tra diện rộng chuyên đề 2012 về khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu
• Kết quả thanh tra chuyên đề hàng đóng gói sẵn theo định lượng năm 2009
• 98% website thương mại điện tử Việt Nam phạm luật In
• Xử lý hành vi thiếu trách nhiệm, quan liêu trong giải quyết khiếu nại
• Cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập
• Những nội dung cơ bản của quy chế hoạt động đoàn thanh tra
• Tranh chấp tên miền trùng với tên thương hiệu: Bao giờ mới có hồi kết?
• Danh sách các cơ sở vi phạm trong năm 2006
• Hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ năm 2006
• Thực trạng công tác thực thi pháp luật về Sở hữu trí tuệ ở Bến Tre
• Giải quyết khiếu nại tố cáo