Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hưởng ứng chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo Thế giới ngày 21 tháng 4, Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam ngày 21 tháng 4; Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới ngày 26 tháng 4; Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 hàng năm, kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ (1959 – 2024) và 45 năm thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre (1979 – 2024) nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

 

Gian hàng khởi nghiệp và Chương trình gây Quỹ Thắp sáng ước mơ khởi nghiệp của học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre.

 

Nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện học sinh, sinh viên và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tự tạo việc làm.

 

Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tạo điều kiện để học sinh, sinh viên hình thành, hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/3/2024 về việc Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2024.

 

Theo đó, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục; các video clip giới thiệu về mô hình hỗ trợ khởi nghiệp của đơn vị, phóng sự, hình ảnh, ấn phẩm tuyên truyền về khởi nghiệp; qua tài liệu và các phương tiện truyền thông. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua hoạt động tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch năm 2024 và đánh giá, trao giải tại các cuộc thi.

 

Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2024 - Startup Kite 2024. Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn: về khởi nghiệp, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; diễn đàn kiến tạo khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các chương trình giao lưu, tọa đàm về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 

Về đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp: tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chuyên đề khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn để phù hợp với thực tiễn. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo trao đổi, học tập kinh nghiệm về đào tạo khởi nghiệp trong nhà trường cho đội ngũ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

 

Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động giao lưu, khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp cận với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Khuyến khích cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, tạo không gian khởi nghiệp dùng chung cho học sinh, sinh viên trong nhà trường; thành lập các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động bố trí nguồn vốn hỗ trợ ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên. Tìm kiếm, kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và các hoạt động triển khai công tác hỗ trợ khởi nghiệp tại cơ sở.

 

Quyết định yêu cầu các cơ quan có liên quan xây dựng tiêu chí đánh giá các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hỗ trợ khởi nghiệp; đồng thời tiến hành kiểm tra, đôn đốc, giám sát, theo dõi việc triển khai Kế hoạch năm 2024.

 

Ngoài ra, Bộ Lao động - Thương binh và  Xã hội đã giao nhiệm vụ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai Kế hoạch năm 2024 trên địa bàn. Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2024 tại địa phương. Tổng hợp, báo cáo hoạt động khởi nghiệp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) trước ngày 30/11/2024.

 

Riêng đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung hoạt động của Kế hoạch năm 2024. Tổng hợp kết quả hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của đơn vị vào nội dung báo cáo cuối năm và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

 

Với chức năng quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh được qui định tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre thông tin, phổ biến đến cộng đồng học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn được biết và hưởng ứng.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Giới thiệu trang Fanpage Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ
• Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. Bến Tre chọn chủ đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai
• Tổ chức Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2024
• Bộ Khoa học và Công nghệ công bố chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023
• Phát động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ X
• Phát triển sản phẩm OCOP Bến Tre 2024
• Hội nghị Tổng kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm và trao chứng nhận đối với sản phẩm OCOP đạt 3 sao năm 2023
• Giồng Trôm: Lễ công bố xã Tân Hào đạt chuẩn nông thôn mới
• Xây dựng nông thôn mới mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trên địa bàn xã Hòa Lợi
• Khai mạc Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre năm 2023 “Ben Tre Innovation day”
• Khởi nghiệp với mô hình dừa xiêm gọt trọc
• Thạnh Phú phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh dựa vào 3 trụ cột chính
• Tập huấn kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên khởi nghiệp tại huyện Thạnh Phú
• Khởi nghiệp thành công với mô hình làm mứt mãng cầu xiêm
• Giồng Trôm gương phụ nữ khởi nghiệp với dừa xiêm xanh gọt trọc