Sở hữu trí tuệ và Sáng kiến - Sáng tạo

Đào tạo nhân lực SHTT đáp ứng yêu cầu hội nhập

Đào tạo nhân lực SHTT đáp ứng yêu cầu hội nhập

Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Điều đó cũng có nghĩa khung pháp lý về sở hữu trí tuệ (SHTT) của chúng ta đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu mà tổ chức này đề ra. Pháp luật về SHTT của Việt Nam đã có những bước tiến khá mạnh như vậy thì việc đào tạo nhân lực về SHTT của Việt Nam cần được coi trọng và có biện pháp thúc đẩy đúng mức.

Thực thi nghiêm Luật Sở hữu Trí tuệ - Cơ hội nhiều hơn thách thức

Thực thi nghiêm Luật Sở hữu Trí tuệ - Cơ hội nhiều hơn thách thức

Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đưa vào Vòng đàm phán Uruguay năm 1986, cho rằng đây không phải là một vấn đề tách rời với hoạt động thương mại, mà có quan hệ chặt chẽ với thương mại và phát triển kinh tế. Từ đó, vấn đề quyền SHTT không dừng lại ở phạm vi lãnh thổ quốc gia, mà ngày càng mang tính toàn cầu. Với việc Việt Nam gia nhập WTO, chúng ta đã gia nhập vào sân chơi toàn cầu đó, bình đẳng và sòng phẳng. Đối với các doanh nghiệp và người dân, bảo vệ SHTT là tin vui hay tin buồn?

Chương trình hổ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

Chương trình hổ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp


Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp được triển khai căn cứ vào Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 4/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (Sau đây gọi là Chương trình 68).

Phát triển Thương hiệu trong Hội nhập Quốc tế: Điều kiện sống còn

Phát triển Thương hiệu trong Hội nhập Quốc tế: Điều kiện sống còn

“Thương hiệu: là một dấu hiệu (hữu hình và vô hình) đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức. Đối với DN, thương hiệu là khái niệm trong người tiêu dùng về sản phẩm, dịch vụ với dấu hiệu của DN gắn lên bề mặt sản phẩm dịch vụ nhằm khẳng định chất lượng và xuất xứ. Thương hiệu là một tài sản vô hình quan trọng và đối với các DN lớn, giá trị thương hiệu của DN chiếm một phần đáng kể trong tổng giá trị của DN”. (Định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới-WIPO)

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài: Việc cần làm ngay

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài: Việc cần làm ngay

Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam đã sai lầm khi chỉ biết cố gắng xây dựng cho được thương hiệu mà không biết cách bảo vệ và giữ gìn thương hiệu bằng việc làm chẳng khó khăn gì: đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại nước ngoài. Chuyện chiếm đoạt nhãn hiệu hàng hóa không phải là hiếm trên thế giới.