Công nghệ thực phẩm

Ngày 05 tháng 3 năm 2024, Brazil có thông báo số G/TBT/N/BRA/1527 về dự thảo Nghị quyết 1238, ngày 29 tháng 02 năm 2024.

 

Dự thảo Nghị quyết này thiết lập các tiêu chuẩn vi sinh đối với thực phẩm.

 

Quy định này cũng sẽ được thông báo tới Ủy ban về Các Biện pháp Vệ sinh an toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật (gọi tắt là Ủy ban SPS).

 

Mục đích của thông báo nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; giảm bớt các rào cản kỹ thuật đối với thương mại và mang lại sự chắc chắn về mặt pháp lý.

 

Thời hạn góp ý: 24/4/2024.

 

Chi tiết xem tại:https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/BRA/24_01844_00_x.pdf

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
• Thái Lan sắp ban hành tiêu chuẩn cho sầu riêng xuất khẩu
• EU thông qua luật hạn chế khí thải methane từ dầu mỏ, khí đốt và than đá
• Xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc hẹp đường vì cơ chế hạn ngạch
• Thực phẩm
• Phụ gia thức ăn chăn nuôi
• Công nghiệp may mặc
• EU thông qua dự luật mới giảm rác thải bao bì, cấm đồ nhựa dùng một lần
• Chanh leo Việt Nam đang tiến gần hơn đến thị trường Australia
• Thông tin về Giấy Chứng thư khi xuất khẩu thủy sản sang Israel
• Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng
• Dụng cụ, hộp đựng và bao bì thực phẩm
• Thức ăn thủy sản
• Các chất khử trùng dùng để làm sạch thực phẩm
• EU thay đổi quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nông sản