Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bến Tre đã có nhiều cố gắng, bám sát chỉ đạo Bộ KH&CN, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Giám đốc sở, triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất. Các cuộc Thanh tra do Thanh tra Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre, phòng Cảnh sát kinh tế, phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố. Nội dung thanh tra, kiểm tra chú trọng vào lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá và sở hữu công nghiệp. Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, hàng đóng gói sẵn, chu kỳ kiểm định đối với phương tiện đo nhóm 2; thanh kiểm tra về chất lượng đối với mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, đồ điện-điện tử, thép làm cốt bê tông.


Kết quả đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 96 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện vi phạm hành chính, xử phạt 17 cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 150.355.000 đồng. Ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đoàn Thanh tra còn yêu cầu, kiến nghị các cơ sở kinh doanh xăng dầu thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng như lưu giữ hồ sơ chất lượng đầy đủ; định kỳ kiểm tra, kiểm định phương tiện đo; ghi đầy đủ thông tin về loại xăng, nhiên liệu điêzen; Yêu cầu các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, đồ điện-điện tử phải kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, ghi nhãn đầy đủ, lưu giữ bản sao hồ sơ công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, có tem hợp quy CR đúng quy định.


Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cũng được Thanh tra Sở thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị phổ biến, lồng ghép vào các cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và xã hội.


Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp.


Trong thời gian tới, để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, để khẳng định vai trò, trách nhiệm của ngành KH&CN trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, Thanh tra Sở KH&CN sẽ có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre, Cảnh sát kinh tế để trao đổi, nắm thông tin; thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu vi phạm; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, công khai trên trên phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở vi phạm; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Tăng cường thanh tra, bảo đảm đo lường và an toàn bức xạ, hạt nhân đối với thiết bị X-quang chẩn đoán y tế
• Hoạt động thanh tra KH&CN quý 1-2022
• Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018
• Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính tháng 3 năm 2018
• Công văn số 119/CV-TTra ngày 18 tháng 12 năm 2017 về việc công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính
• Công bố công khai việc xử phạt đối với các tổ chức vi phạm hành chính
• Chánh Thanh tra Sở ra Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về đo lường trong kinh doanh xăng dầu
• Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính
• Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở KH&CN
• Kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2014
• Kết quả thanh tra chuyên đề năm 2013 về chất lượng đồ chơi trẻ em
• Sở KH&CN Bến Tre: Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2013
• Hoạt động thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2011
• Tình hình công tác thanh tra về khoa học và công nghệ năm 2010
• Qua ba năm triển khai Chương trình hành động 168