Công bố công khai việc xử phạt đối với các tổ chức vi phạm hành chính

Căn cứ Khoản 1 Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 về việc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính;

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở việc xử phạt đối với các tổ chức vi phạm hành chính sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Tấn Lợi. Địa chỉ: 191/29, ấp Vĩnh Hưng 1, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
- Hành vi vi phạm hành chính: Bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2015/BKHCN.
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt 62.904.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi hai triệu chín trăm lẻ bốn ngàn đồng).
- Hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn 02 tháng, từ ngày 12/7/2017 đến hết ngày 11/9/2017.

2. Chi nhánh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trường Vĩnh Hưng – Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 02. Địa chỉ: ấp Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, Bến Tre.
- Hành vi vi phạm hành chính: Bán xăng Ron92-II có chất lượng không phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2015/BKHCN.
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt 61.605.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu sáu trăm lẻ năm ngàn đồng).
- Hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn 02 tháng, từ ngày 24/7/2017 đến hết ngày 23/9/2017.

3. Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Ngô Trung Đọt. Địa chỉ: ấp 3, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Hành vi vi phạm hành chính: Bán xăng Ron92-II có chất lượng không phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2015/BKHCN.
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể: mức phạt 53.370.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ba triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng).
- Hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Ngô Trung Đọt trong thời hạn 02 tháng, từ ngày 12/10/2017 đến hết ngày 11/12/2017

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Tăng cường thanh tra, bảo đảm đo lường và an toàn bức xạ, hạt nhân đối với thiết bị X-quang chẩn đoán y tế
• Hoạt động thanh tra KH&CN quý 1-2022
• Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018
• Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính tháng 3 năm 2018
• Công văn số 119/CV-TTra ngày 18 tháng 12 năm 2017 về việc công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính
• Chánh Thanh tra Sở ra Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về đo lường trong kinh doanh xăng dầu
• Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính
• Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa
• Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở KH&CN
• Kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2014
• Kết quả thanh tra chuyên đề năm 2013 về chất lượng đồ chơi trẻ em
• Sở KH&CN Bến Tre: Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2013
• Hoạt động thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2011
• Tình hình công tác thanh tra về khoa học và công nghệ năm 2010
• Qua ba năm triển khai Chương trình hành động 168