Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở KH&CN

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 1048/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2014  của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2014, ngày 28 tháng 10 năm 2014, Sở Nội vụ đã tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại Sở KH&CN.

Đoàn kiểm tra gồm có bà Nguyễn Thị Ngọc Thi - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn, cùng đại diện các sở ngành. Đón tiếp đoàn kiểm tra về phía Sở KH&CN có ông Võ Văn Truyền - Phó Giám đốc Sở, ông Huỳnh Cao Thọ - Chánh Văn phòng Sở KH&CN, cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN.

image
Kiểm tra công tác CCHC tại Sở KH&CN


Thông qua buổi kiểm tra, Sở KH&CN đã báo cáo với đoàn kiểm tra về những thành tích đã đạt được và những khó khăn gặp phải trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại Sở năm 2014. Qua quá trình lắng nghe báo cáo và tiến hành kiểm tra, đoàn kiểm tra đã có một số ý kiến, kiến nghị, đề xuất về công tác CCHC tại Sở KH&CN trong thời gian tới như: cần rà soát lại kế hoạch cải cách thủ tục hành chính 2014 của tỉnh; cần có phương án để tiếp cận những Thông tư sắp tới sẽ được ban hành về tổ chức bộ máy để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh; các phòng ban chuyên môn cần phải phối hợp hoạt động có hiệu quả, có trách nhiệm; cần xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ công chức hoạt động KH&CN cấp huyện, hiện đại hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, ISO.

Qua buổi kiểm tra công tác CCHC, Sở KH&CN cần phát huy những mặt đã đạt được, đẩy nhanh thực hiện những nội dung chưa hoàn thành, tham mưu cho Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác CCHC trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận các kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn trong công tác CCHC mà Sở KH&CN đã thực hiện trong thời gian qua để rút kinh nghiệm cho những lần sau.

Trần Lê Duy
Trung tâm Thông tin KH&CN

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Tăng cường thanh tra, bảo đảm đo lường và an toàn bức xạ, hạt nhân đối với thiết bị X-quang chẩn đoán y tế
• Hoạt động thanh tra KH&CN quý 1-2022
• Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018
• Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính tháng 3 năm 2018
• Công văn số 119/CV-TTra ngày 18 tháng 12 năm 2017 về việc công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính
• Công bố công khai việc xử phạt đối với các tổ chức vi phạm hành chính
• Chánh Thanh tra Sở ra Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về đo lường trong kinh doanh xăng dầu
• Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính
• Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa
• Kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2014
• Kết quả thanh tra chuyên đề năm 2013 về chất lượng đồ chơi trẻ em
• Sở KH&CN Bến Tre: Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2013
• Hoạt động thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2011
• Tình hình công tác thanh tra về khoa học và công nghệ năm 2010
• Qua ba năm triển khai Chương trình hành động 168