Những kết quả của quá trình xây dựng trụ cột chính quyền số

BDK - Đánh giá chung qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn tỉnh, đối với trụ cột chính quyền số (CQS) bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chỉ số DTI CQS của tỉnh theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông vào cuối năm 2022 xếp hạng 28/63 tỉnh, thành toàn quốc.

 

Người dân đến thực hiện dịch vụ công tại Bộ phận một cửa UBND thị trấn Bình Đại.

 

Người dân đến thực hiện dịch vụ công tại Bộ phận một cửa UBND thị trấn Bình Đại.


Đạt những kết quả bước đầu


So với những chỉ tiêu Nghị quyết số 01-NQ/TU đề ra, ở trụ cột CQS, có 4/5 chỉ tiêu đạt từ 50 - 70% so với các chỉ tiêu, riêng chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đạt 100%. Xét về điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng, hiện tại, cán bộ, công chức, các cấp trên địa bàn tỉnh đều đã được trang bị máy tính làm việc có kết nối mạng nội bộ và Internet băng rộng. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước được triển khai kết nối, sử dụng tại các cơ quan công quyền từ tỉnh đến xã. Cán bộ, công chức các cấp được cấp tài khoản và sử dụng thư điện tử công vụ, tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt 61%, cũng như được cấp chữ ký số chuyên dùng, ứng dụng vào văn bản điện tử để phát hành trực tuyến góp phần nâng cao tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước, thúc đẩy phát triển CQS. Các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh thống nhất sử dụng phần mềm VNPT-iOffice, liên thông văn bản 4 cấp từ Trung ương đến xã.

 

Đối với DVCTT, đến nay, tỉnh có 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết ở các cấp đã được cung cấp thành DVCTT trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và tích hợp vào Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia với 1.475 DVCTT. Tỉnh cũng đã triển khai ứng dụng “DVC Bến Tre” tạo thuận lợi cho người dân thực hiện DVCTT.

 

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, kết nối với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, tích hợp kho dữ liệu điện tử cá nhân, tổ chức phục vụ công tác số hóa hồ sơ, tích hợp chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC với Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức trên Cổng DVC quốc gia. Tích hợp cho phép người dân, doanh nghiệp (DN) thực hiện DVCTT thông qua tài khoản trên Cổng DVC quốc gia, tài khoản định danh điện tử, thực hiện 2 nhóm DVC liên thông là “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”. Tích hợp thành công dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho phép người dân, DN có thể ký số công cộng trên các tờ khai, mẫu đơn điện tử của các DVCTT. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá đạt mức độ A.

 

Nỗ lực thúc đẩy phát triển chính quyền số


Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục định hướng, thực hiện các giải pháp xây dựng cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển CQS. Trong đó chú trọng hỗ trợ DN CĐS toàn diện, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tích cực thu hút DN số đầu tư vào tỉnh nhà. Rà soát, cắt giảm chi phí cho người dân, DN khi thực hiện TTHC trực tuyến. Xây dựng, tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, DN truy cập, khai thác, sử dụng, góp phần công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số. Triển khai ứng dụng có hiệu quả các đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới, phát triển sản phẩm, dịch vụ, thương mại hóa và cung ứng ra thị trường tiêu thụ.

 

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 01-NQ/TU gắn với các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của các cấp, ngành, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và nhân dân để tham gia thực hiện. Xác định CĐS vừa là nhiệm vụ quan trọng vừa là xu thế tất yếu đòi hỏi khách quan của sự phát triển vừa là nhiệm vụ cấp bách. Nâng cao nhận thức CĐS cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để làm nòng cốt lan tỏa đến gia đình, người thân và xã hội, tránh thực hiện theo hình thức.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các CSDL quốc gia trên địa bàn tỉnh, các loại CSDL chuyên ngành phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và hỗ trợ DN phát triển. Từng bước hình thành các hệ thống CSDL dùng chung, CSDL mở cấp tỉnh dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số. Xây dựng, nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu cấp tỉnh đảm bảo các yêu cầu cung cấp, chia sẻ, kết nối dữ liệu theo quy định của Chính phủ.

 

Tiếp tục duy trì hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh và Trung tâm Điều hành an ninh mạng (SOC) tỉnh, triển khai các giải pháp tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác của tỉnh, CSDL chuyên ngành, CSDL quốc gia để thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và ban hành chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong CĐS, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên môi trường số. Tăng cường đội ngũ chuyên gia để kịp thời theo dõi, phòng ngừa, ngăn chặn, phối hợp xử lý, khắc phục các sự cố về an toàn, an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

 

Xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện trung tâm tích hợp dữ liệu, mạng truyền số liệu chuyên dùng, hệ thống phần mềm dùng chung, kho dữ liệu dùng chung, khẩn trương số hóa dữ liệu phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước bảo đảm tập trung, thông suốt, đáp ứng yêu cầu điều hành của chính quyền trên môi trường số. Cập nhật, xây dựng các quy chế quản lý, vận hành, duy trì các hạ tầng số, nền tảng số, hệ thống thông tin, CSDL dùng chung của tỉnh bảo đảm đồng bộ, an toàn thông tin và khả năng chia sẻ dữ liệu.

 

Chủ động hợp tác trong việc tham gia quản lý các tài nguyên trong môi trường số và trên không gian mạng. Tăng cường triển khai nhân rộng các sáng kiến về CĐS, các mô hình thí điểm và các thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn, thúc đẩy triển khai CĐS nhanh, hiệu quả.

 

Nguồn: baodongkhoi.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Sơ kết 2 năm triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 5 xung kích' và '6 khát vọng' của thanh niên trong thời đại số
• Giả mạo phần mềm của Chính phủ để lừa đảo
• Ứng dụng thiết bị bay không người lái cho sản xuất nông nghiệp
• Kết quả thực hiện chuyển đổi số ở các ngành, lĩnh vực chủ yếu của tỉnh sau 3 năm thực hiện
• Giồng Trôm với giải pháp thực hiện về chuyển đổi số trong thời gian tới
• Phiên họp thứ 7 toàn quốc tổng kết chuyển đổi số năm 2023
• Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 2 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
• Bước đầu hình thành diện mạo xã hội số
• Tổng kết trao giải Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre
• Hội thi tìm hiểu kiến thức xây dựng nông thôn mới lĩnh vực chuyển đổi số và du lịch
• TP. Bến Tre tích cực hoàn thành chỉ tiêu thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử
• Bến Tre triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến
• Ba Tri phát động hưởng ứng Ngày chuyển số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre trên địa bàn huyện Ba Tri năm 2023
• Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023