Bến Tre triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến

BDK.VN - UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre”. Thời gian thực hiện chiến dịch từ ngày 1 đến 31-12-2023.

 

 

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.


Chiến dịch nhằm tổ chức triển khai đạt mục tiêu về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số được đề ra. Tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh thực hiện chưa đạt yêu cầu hoặc còn thấp so với quy định; tạo sự chuyển biến đáng kể về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh sau khi kết thúc chiến dịch.

 

Chiến dịch cũng giao chỉ tiêu, tỷ lệ cụ thể đến từng cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, hướng tới hoàn thành sớm các chỉ tiêu chủ yếu như: Tăng tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tỷ lệ thanh toán trực tuyến.

 

Cụ thể, trong 30 ngày chiến dịch, tỉnh đặt mục tiêu có tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến đạt tối thiểu 50%, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt tối thiểu 30%, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.

 

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường đề cao trách nhiệm của người đứng đầu quyết liệt bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực, ngành, địa phương phụ trách. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

 

Cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa các cấp nghiên cứu, nắm chắc quy trình, nghiệp vụ, đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, “cầm tay, thực hiện”, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký, tạo tài khoản qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (hoặc Hệ thống dịch vụ công chuyên ngành) hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công trực tuyến có quy định phí, lệ phí.

Từng công chức, viên chức làm việc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp đối với những thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nếu người dân, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp thì công chức, viên chức hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện và hoàn thành việc nộp hồ sơ trực tuyến. Đồng thời, tập trung thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

 

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia quy trình giải quyết thủ tục hành chính phải cập nhật đầy đủ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, tập trung thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến.

 

Tổ Chuyển đổi số cộng đồng tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất 1 người có tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ giúp người dân, doanh nghiệp hiểu và biết đến những tiện ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

 

Nguồn: baodongkhoi.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Sơ kết 2 năm triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 5 xung kích' và '6 khát vọng' của thanh niên trong thời đại số
• Giả mạo phần mềm của Chính phủ để lừa đảo
• Ứng dụng thiết bị bay không người lái cho sản xuất nông nghiệp
• Kết quả thực hiện chuyển đổi số ở các ngành, lĩnh vực chủ yếu của tỉnh sau 3 năm thực hiện
• Giồng Trôm với giải pháp thực hiện về chuyển đổi số trong thời gian tới
• Phiên họp thứ 7 toàn quốc tổng kết chuyển đổi số năm 2023
• Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 2 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
• Bước đầu hình thành diện mạo xã hội số
• Tổng kết trao giải Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre
• Hội thi tìm hiểu kiến thức xây dựng nông thôn mới lĩnh vực chuyển đổi số và du lịch
• TP. Bến Tre tích cực hoàn thành chỉ tiêu thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử
• Những kết quả của quá trình xây dựng trụ cột chính quyền số
• Ba Tri phát động hưởng ứng Ngày chuyển số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre trên địa bàn huyện Ba Tri năm 2023
• Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023