Ba Tri phát động hưởng ứng Ngày chuyển số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre trên địa bàn huyện Ba Tri năm 2023

Sáng ngày 8/10/2023, Huyện Ba Tri tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày chuyển số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre trên địa bàn huyện Ba Tri năm 2023. Ông Trịnh Minh Châu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Bến Tre, bà Nguyễn Thị Cầm, Phó Giám đốc Viettel Bến Tre, ông Võ Văn Phê, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện, ông Dương Minh Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện, ông Trần Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện đến dự.

 

Đại biểu tham quan cac gian hàng trưng bày sản phẩm dịch vụ số.

 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu cuộc cách mạng 4.0 cũng như chuyển đổi số, thời gian qua, huyện Ba Tri đã xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là một giải pháp quan trọng, cấp thiết cần làm ngay để làm cơ sở xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chuyển đổi số thực hiện đồng bộ trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

 

Qua gần 03 năm triển khai, điều phấn khởi nhận thấy rằng: nhận thức về chuyển đổi số của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhất là, vai trò góp sức quan trọng của người dân, lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thiết yếu phục vụ chuyển đổi số được chú trọng đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân. Những kết quả đạt được ở các lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số và xã hội số cũng có những bước phát triển. Đặc biệt là trong năm 2023, huyện đang triển khai thực hiện 18 danh mục nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch đề ra với tổng kinh phí trên 7,1 tỷ đồng.

 

Đại biểu dự buổi lễ.

 

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 505, lựa chọn và lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số Quốc gia; đây chính là khẳng định vai trò quan trọng của công tác chuyển đổi số, cũng như quyết tâm thực hiện chuyển đổi số của Trung ương, của Chính phủ.

 

Ngày chuyển đổi số Quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để toàn xã hội, mọi người dân cùng nhìn nhận, đánh giá và nâng cao nhận thức của mỗi tổ chức, cá nhân về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự vào cuộc tham gia của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, các ngành và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, huyện Ba Tri đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 3531/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 về việc Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre trên địa bàn huyện Ba Tri năm 2023. Đây cũng là năm đầu tiên huyện tổ chức Lễ phát động. Trong đó, tổ chức chuỗi các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng, như: Diễu hành tuyên tuyền; Trưng bày các gian hàng sản phẩm dịch vụ số; Ra quân, phổ biến hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số tại 05 Tiểu vùng trên địa bàn huyện…, và nhất là Lễ phát động hưởng ứng Ngày chuyển số quốc gia, Ngày chuyển đổi số tỉnh năm 2023 được tổ chức trọng thể hôm nay.

 

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị” tập trung vào việc thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời tuyên truyền, phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại. Đến nay các hoạt động hưởng ứng đã được triển khai đồng bộ trong toàn huyện, được các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

 

Để thực hiện công tác chuyển đổi số trong thời gian tới đạt kết quả tốt, tại buổi lễ, ông Võ Văn Phê, Bí thư Huyện ủy kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân trên trên địa bàn huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, Tăng cường truyền thông về lợi ích của chuyển đổi số để các cơ quan quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của chuyển đổi số, tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Tuyên truyền về vai trò vô cùng quan trọng của người dân trong chuyển đổi số. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân làm trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, giải pháp theo Chương trình số 05-CTr/HU của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 14/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện chuyển đổi số huyện Ba Tri giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Nâng cao tỉ lệ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 18 danh mục nhiệm vụ chuyển đổi số của huyện trong năm 2023 đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực. Triển khai có hiệu quả tổ chuyển đổi số cộng đồng của huyện và của xã, đảm bảo triển khai mô hình chuyển đổi số cấp huyện và cấp xã, thị trấn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và truyền thông. Các ban, ngành đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để cử cán bộ, công chức đưa đi đào tạo, tập huấn bồi dưỡng công tác chuyển đổi số. Các doanh nghiệp cần đẩy nhanh việc đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh lên môi trường số, thiết lập các kênh cung cấp dịch vụ số hiệu quả, nhất là thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến…

 

Tại buổi lễ, anh Đặng Văn Phúc, Bí thư Huyện đoàn thay mặt lực lượng đoàn viên thanh niên trong huyện phát biểu hưởng ứng; ông Trần Văn Nhì, Chủ tịch UBND Thị trấn Ba Tri phát biểu hưởng ứng với những việc làm cụ thể.

 

Sau buổi lễ, đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm dịch vụ số và trải nghiệm mua hàng không dùng tiền mặt tại Chợ mới Ba Tri; tổ chức diễu hành hưởng ứng Lễ phát động của 5 Tổ hướng dẫn cài đặt ứng dụng; tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số tại 5 Tiểu vùng trên địa bàn huyện.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Sơ kết 2 năm triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 5 xung kích' và '6 khát vọng' của thanh niên trong thời đại số
• Giả mạo phần mềm của Chính phủ để lừa đảo
• Ứng dụng thiết bị bay không người lái cho sản xuất nông nghiệp
• Kết quả thực hiện chuyển đổi số ở các ngành, lĩnh vực chủ yếu của tỉnh sau 3 năm thực hiện
• Giồng Trôm với giải pháp thực hiện về chuyển đổi số trong thời gian tới
• Phiên họp thứ 7 toàn quốc tổng kết chuyển đổi số năm 2023
• Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 2 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
• Bước đầu hình thành diện mạo xã hội số
• Tổng kết trao giải Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre
• Hội thi tìm hiểu kiến thức xây dựng nông thôn mới lĩnh vực chuyển đổi số và du lịch
• TP. Bến Tre tích cực hoàn thành chỉ tiêu thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử
• Những kết quả của quá trình xây dựng trụ cột chính quyền số
• Bến Tre triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến
• Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023