Sơ kết 2 năm triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

BDK.VN - Sáng 5-4-2024, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số (CĐS) quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Minh Châu chủ trì hội nghị.

 

Chủ trì hội nghị.

 

Chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Công an tỉnh báo cáo tóm tắt 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đánh giá một cách toàn diện, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

 

Cơ quan thường trực Công an tỉnh, Bộ phận giúp việc đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tổ công tác trong triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; các nhiệm vụ của Đề án đã được triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ. Trong đó, đã hoàn thành 53 nhiệm vụ được giao, điều đó thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là vai trò tham mưu của lực lượng Công an các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Đề án 06 trong 2 năm vừa qua. Năm 2024 được xác định là năm “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp”, trọng tâm là kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, ngành, địa phương để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị.


Hiện tại, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ có hiệu quả việc xác thực thông tin công dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Kho dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức đã được xây dựng và cho phép Bộ phận một cửa thực hiện lưu kho số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Công an tỉnh cũng đã hoàn thành “về đích sớm” chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân cho toàn bộ công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh như đã đăng ký với Bộ Công an. Hoàn thành chỉ tiêu thu nhận tài khoản định danh điện tử theo mô hình “Công dân số” mà tỉnh đã đăng ký với Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ, góp phần phục vụ hiệu quả nhóm tiện ích phát triển công dân số của tỉnh...

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn nhiều vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương, từng thành viên Tổ Công tác, Bộ phận giúp việc phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm và tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm. Tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

 

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu, đặc biệt đối với các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, lao động việc làm. Tập trung triển khai thực hiện các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 6558/KH-UBND của UBND tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến để người dân cùng tham gia thực hiện. Có giải pháp để nâng cao hơn nữa tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, triển khai thực hiện hiệu quả 53 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể tiêu biểu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể tiêu biểu.

 

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai đề án.

 

Nguồn: baodongkhoi.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục
• 5 xung kích' và '6 khát vọng' của thanh niên trong thời đại số
• Giả mạo phần mềm của Chính phủ để lừa đảo
• Ứng dụng thiết bị bay không người lái cho sản xuất nông nghiệp
• Kết quả thực hiện chuyển đổi số ở các ngành, lĩnh vực chủ yếu của tỉnh sau 3 năm thực hiện
• Giồng Trôm với giải pháp thực hiện về chuyển đổi số trong thời gian tới
• Phiên họp thứ 7 toàn quốc tổng kết chuyển đổi số năm 2023
• Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 2 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
• Bước đầu hình thành diện mạo xã hội số
• Tổng kết trao giải Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre
• Hội thi tìm hiểu kiến thức xây dựng nông thôn mới lĩnh vực chuyển đổi số và du lịch
• TP. Bến Tre tích cực hoàn thành chỉ tiêu thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử
• Những kết quả của quá trình xây dựng trụ cột chính quyền số
• Bến Tre triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến
• Ba Tri phát động hưởng ứng Ngày chuyển số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre trên địa bàn huyện Ba Tri năm 2023
• Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023