Phiên họp thứ 7 toàn quốc tổng kết chuyển đổi số năm 2023

BDK - Ngày 28-12-2023, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức phiên họp thứ 7 trực tuyến toàn quốc tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười và các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tham dự.

 

 

Đại biểu họp tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.


Đúc kết những kết quả đạt được trong năm qua, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc gia phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đặt ra 62 mục tiêu, trong đó: 18 mục tiêu đã hoàn thành (đạt 29%), 27 mục tiêu có khả năng hoàn thành cao (chiếm 43,5%) và 17 mục tiêu cần phải nỗ lực tập trung mới có thể hoàn thành đúng hạn (chiếm 27,5%). Kế hoạch năm 2023 đặt ra 126 nhiệm vụ, 102 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt tỷ lệ 81%.

 

Một số chỉ số xếp hạng như: chỉ số chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam từ 2020 đến 2022 tăng 48%, từ 0,48 lên 0,71, năm 2023, chỉ số này dự báo đạt 0,75. Báo cáo của Google đánh giá tốc độ phát triển kinh tế số Việt Nam nhanh nhất Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp (2022 đạt 28%, 2023 đạt 19%), cao gấp 3,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Bộ Thông tin và Truyền thông ước tính tỷ trọng kinh tế số trong GDP Việt Nam năm 2023 đạt 16,5%. Năm 2023, Việt Nam đã có hơn 1.500 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có doanh thu từ thị trường nước ngoài, tăng hơn 7% so với năm 2022.

 

Tổng doanh thu từ thị trường nước ngoài ước đạt 7,5 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2022. Doanh thu của các khu công nghệ thông tin tập trung vào khoảng 15 triệu USD/1ha/1 năm, cao hơn khoảng 15 lần so sánh với doanh thu của các khu công nghiệp. Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước dẫn đầu về số lượng lượt tải mới ứng dụng trên thiết bị di động trong 2 năm liên tiếp (2022, 2023). Số lượng người dùng trên các nền tảng số Việt Nam tăng trưởng 46% so với năm 2022.

 

Đến hết năm 2023, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh, đơn giản hóa 528/1.086 thủ tục hành chính liên quan đến công dân. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu mang lại kết quả cụ thể, giải quyết được các bài toán liên ngành mà trước đây rất khó giải quyết triệt để. Việt Nam đã đạt được các thành tích ấn tượng tại các cuộc thi quốc tế về an toàn thông tin trong năm 2023, ở cả cấp độ chuyên gia và cấp độ trẻ.

 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất với Ủy ban Quốc gia chủ đề để định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”. Danh mục nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 gồm 9 nhiệm vụ phổ cập hạ tầng số, 5 nhiệm vụ phổ cập các yếu tố nền tảng cho kinh tế số và 6 bài toán lớn về sáng tạo ứng dụng số đặt hàng các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tập trung giải quyết.

 

Tại phiên họp, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số trong năm 2024.

 

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị chủ đề thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 là “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột là: công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững”.

 

Phát triển kinh tế số phải lấy tri thức và dữ liệu số làm yếu tố sản xuất chủ yếu. Công nghệ số làm động lực cốt lõi, hạ tầng số hiện đại làm nền tảng quan trọng để đẩy nhanh công cuộc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, mô hình quản trị văn minh, hiện đại, thực hiện khát vọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp để phát triển kinh tế số. Phát triển kinh tế số tổng thể, toàn diện, ưu tiên chất lượng, tập trung 4 ưu tiên: phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, số hóa các ngành kinh tế gắn với tăng năng suất lao động, ưu tiên phát triển quản trị số và dữ liệu số…

 

Nguồn: baodongkhoi.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Sơ kết 2 năm triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 5 xung kích' và '6 khát vọng' của thanh niên trong thời đại số
• Giả mạo phần mềm của Chính phủ để lừa đảo
• Ứng dụng thiết bị bay không người lái cho sản xuất nông nghiệp
• Kết quả thực hiện chuyển đổi số ở các ngành, lĩnh vực chủ yếu của tỉnh sau 3 năm thực hiện
• Giồng Trôm với giải pháp thực hiện về chuyển đổi số trong thời gian tới
• Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 2 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
• Bước đầu hình thành diện mạo xã hội số
• Tổng kết trao giải Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre
• Hội thi tìm hiểu kiến thức xây dựng nông thôn mới lĩnh vực chuyển đổi số và du lịch
• TP. Bến Tre tích cực hoàn thành chỉ tiêu thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử
• Những kết quả của quá trình xây dựng trụ cột chính quyền số
• Bến Tre triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến
• Ba Tri phát động hưởng ứng Ngày chuyển số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre trên địa bàn huyện Ba Tri năm 2023
• Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023