Quy định mới về công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng

Ngày 11/8/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 116/2015/TT-BTC quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ hành chính nhà nước

 

Thông tư đã điều chỉnh tăng khung mức chi đối với các hoạt động tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL so với Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, Thông tư đã bổ sung hoạt động  tuyên truyền, đào tạo, kiểm tra, thuê tổ chức chứng nhận phối hợp kiểm tra và các hoạt động khác liên quan trong việc áp dụng HTQLCL quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014.

 

Theo Thông tư này, đối với các cơ quan trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến, mở rộng và hoàn thiện HTQLCL; tuyên tuyền, đào tạo, kiểm tra, thuê tổ chức chứng nhận phối hợp kiểm tra của các cơ quan được thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành (chế độ công tác phí, hội nghị, hội thảo, chi đào tạo, bồi dưỡng, điều tra, khảo sát, kiểm tra, thuê phương tiện đi lại…) và một số nội dung chi đặc thù được quy định sau:

 

 

Đối tượng áp dụng

 

Mức chi tối đa đối với cơ quan lần đầu xây dựng HTQLCL

 

(triệu đồng/01 cơ quan)

 

Mức chi tối đa đối với cơ quan xây dựng mở rộng HTQLCL

 

(triệu đồng/01 cơ quan)

 

Mức chi tối đa cho hoạt động duy trì, cải tiến

 

(triệu đồng/01 năm)

 

Chi hoạt động thuê tư vấn

 

Chi hoạt động do cơ quan thực hiện

 

Chi hoạt động thuê tư vấn

 

Chi hoạt động do cơ quan thực hiện

 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

60

 

65

 

30

 

50

 

15

 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

 

 

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

 

- Cơ quan ngành dọc cấp cục đóng tại đại phương trực thuộc các Bộ, ngành và tương đương

 

45

 

50

 

25

 

40

 

15

 

- Cơ quan cấp Chi cục hoặc tương đương trực thuộc cơ quan cấp Cục, Sở

 

- Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện

 

33

 

40

 

20

 

25

 

15

 

- Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn

 

- Đơn vị sự nghiệp công lập

 

Mức chi tối đa bằng 80% mức chi đối với cơ quan cấp Chi cục

 

15

 Trong đó, mức chi tối đa xây dựng 01 quy trình xử lý công việc để áp dụng tại cơ quan là 2 triệu đồng/01 quy trình.

Trường hợp cơ quan thuê chuyên gia tư vấn độc lập, thủ trưởng cơ quan quyết định mức thuê chuyên gia trong khung mức chi từ 2,8 – 7,4 triệu đồng/1 người/1 tháng và tổng kinh phí thuê tối đa không quá 80% mức thuê tổ chức tư vấn theo quy định đã nêu trên.

 

Đối với các cơ quan có cán bộ đủ năng lực xây dựng HTQLCL mà không cần thuê tư vấn đối với một phần hoặc toàn bộ hoạt động tư vấn, thủ trưởng cơ quan sẽ ký hợp đồng thực hiện theo phương thức khoán, tổng kinh phí giao khoán tối đa không quá 85% mức thuê tư vấn theo quy định trên.

 

Đối với cơ quan thực hiện hoạt động kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, công bố và duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước: Mức chi thuê tổ chức chứng nhận phối hợp kiểm tra tối đa 5 triệu đồng/01 cơ quan.

 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2015 và thay thế Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Hướng dẫn phân biệt khẩu trang vải kháng khuẩn
• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường
• Tăng cường công tác kiểm định cân thông dụng trên địa bàn tinh Bến Tre năm 2019
• Quý III năm 2019, sẽ kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Thông tin cảnh báo về mũ bảo hiểm Helmet vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hợp quy
• Tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
• Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
• Bến Tre có 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019
• Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
• Cuối tháng 12/2018, hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 05/05 mẫu dầu nhờn động cơ có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố
• Kiểm tra đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2018
• Tham dự hội thảo về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018
• Tổ chức 05 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng và cách thức chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015
• Triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 57 UBND cấp xã