Thực phẩm đóng gói sẵn

Ngày 09 tháng 02 năm 2024, Trung Quốc có thông báo số G/SPS/N/CHN/1295 về Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm: Nguyên tắc chung về ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn. 

 

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu ghi nhãn thực phẩm đối với thực phẩm đóng gói sẵn.

 

 

Mục đích của thông báo nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm.

 

Thời hạn góp ý: 09/4/2024.

 

Chi tiết xem tại:https://members.wto.org/crnattachments/2024/SPS/CHN/24_01354_00_x.pdf

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
• Thái Lan sắp ban hành tiêu chuẩn cho sầu riêng xuất khẩu
• EU thông qua luật hạn chế khí thải methane từ dầu mỏ, khí đốt và than đá
• Xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc hẹp đường vì cơ chế hạn ngạch
• Thực phẩm
• Phụ gia thức ăn chăn nuôi
• Công nghiệp may mặc
• EU thông qua dự luật mới giảm rác thải bao bì, cấm đồ nhựa dùng một lần
• Chanh leo Việt Nam đang tiến gần hơn đến thị trường Australia
• Thông tin về Giấy Chứng thư khi xuất khẩu thủy sản sang Israel
• Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng
• Dụng cụ, hộp đựng và bao bì thực phẩm
• Công nghệ thực phẩm
• Thức ăn thủy sản
• Các chất khử trùng dùng để làm sạch thực phẩm