Sản phẩm thịt chế biến

Ngày 05 tháng 02 năm 2024, Eswatini có thông báo số G/TBT/N/SWZ/36 về tiêu chuẩn PRD/SZNS 078:2023 Yêu cầu chung đối với sản phẩm thịt chế biến.

 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với việc xử lý, chuẩn bị, chế biến, đóng gói, làm lạnh, vận chuyển và bảo quản các sản phẩm thịt đã qua chế biến, đồng thời bao gồm các yêu cầu về vi sinh và thành phần.

 

 

Mục đích của thông báo nhằm thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; yêu cầu chất lượng.

 

Thời hạn góp ý: 05/4/2024.

 

Chi tiết xem tại:https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/SWZ/24_01014_00_e.pdf

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
• Thái Lan sắp ban hành tiêu chuẩn cho sầu riêng xuất khẩu
• EU thông qua luật hạn chế khí thải methane từ dầu mỏ, khí đốt và than đá
• Xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc hẹp đường vì cơ chế hạn ngạch
• Thực phẩm
• Phụ gia thức ăn chăn nuôi
• Công nghiệp may mặc
• EU thông qua dự luật mới giảm rác thải bao bì, cấm đồ nhựa dùng một lần
• Chanh leo Việt Nam đang tiến gần hơn đến thị trường Australia
• Thông tin về Giấy Chứng thư khi xuất khẩu thủy sản sang Israel
• Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng
• Dụng cụ, hộp đựng và bao bì thực phẩm
• Công nghệ thực phẩm
• Thức ăn thủy sản
• Các chất khử trùng dùng để làm sạch thực phẩm