Sản phẩm thực phẩm

Ngày 09 tháng 02 năm 2024, Qatar có thông báo số G/TBT/N/QAT/665 về thời hạn sử dụng của sản phẩm thực phẩm.

 

Quy định kỹ thuật này liên quan đến các yêu cầu cụ thể và cần thiết về thời hạn sử dụng đối với thực phẩm trong nước và nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho con người hoặc sau khi sản xuất hoặc chuẩn bị.

 

Mục đích của thông báo nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; yêu cầu chất lượng.

 

Thời hạn góp ý: 09/4/2024.

 

Chi tiết xem tại:https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/QAT/24_01246_00_x.pdf

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
• Thái Lan sắp ban hành tiêu chuẩn cho sầu riêng xuất khẩu
• EU thông qua luật hạn chế khí thải methane từ dầu mỏ, khí đốt và than đá
• Xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc hẹp đường vì cơ chế hạn ngạch
• Thực phẩm
• Phụ gia thức ăn chăn nuôi
• Công nghiệp may mặc
• EU thông qua dự luật mới giảm rác thải bao bì, cấm đồ nhựa dùng một lần
• Chanh leo Việt Nam đang tiến gần hơn đến thị trường Australia
• Thông tin về Giấy Chứng thư khi xuất khẩu thủy sản sang Israel
• Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng
• Dụng cụ, hộp đựng và bao bì thực phẩm
• Công nghệ thực phẩm
• Thức ăn thủy sản
• Các chất khử trùng dùng để làm sạch thực phẩm