UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng doanh nghiệp tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm mới

Ngày 08/10/2019, Hội đồng xét chọn doanh nghiệp tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm mới (Theo Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh) tiến hành họp, để xét chọn doanh nghiệp có hoạt động tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm mới, làm cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, biểu dương, khen thưởng.

 

Hội đồng xét chọn có 12 thành viên viên do Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng và đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng bao gồm các cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan chuyên môn như: Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Thuế, Văn phòng UBND tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

 

Hội đồng đã tiến hành đánh giá, chấm điểm các hồ sơ tham gia xét chọn Doanh nghiệp tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm mới thông qua 03 nhóm tiêu chí với 15 tiêu chí thành phần

(1) Nhóm tiêu chí về tổ chức sản xuất, kinh doanh, với 06 tiêu chí thành phần: Tối đa 30 điểm;

(2) Nhóm tiêu chí về đổi mới, ứng dụng KH&CN trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, với 05 tiêu chí thành phần: Tối đa 50 điểm;

(3) Nhóm tiêu chí về an sinh xã hội và môi trường, với 04 tiêu chí thành phần: Tối đa 20 điểm.

 

Thành viên Hội đồng đã làm việc với tinh thần khách quan, công tâm và đã lựa chọn được 18 doanh nghiệp có tổng số điểm trung bình của Hội đồng đạt trên 65 điểm và tổng điểm tiêu chí nhóm (2) về đổi mới, ứng dụng KH&CN trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đạt trên 30 điểm.

 

Hội đồng thống nhất kết quả chấm điểm và thông qua danh sách 18 doanh nghiệp đạt về điều kiện và tiêu chí xét chọn, gồm có:

 

 

 
Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu.


Hội đồng đã đề xuất với Ban Thi đua - Khen thưởng, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả xét chọn và quyết định khen thưởng. Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh tổ chức Họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Ban Tổ chức đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 18 doanh nghiệp tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm mới. Đây là dịp để lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương trong tỉnh lắng nghe các doanh nghiệp, doanh nhân chia sẽ kết quả sản xuất, kinh doanh, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức và hoạt động.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Chương trình “nhịp cầu nhà nông”
• Hội thảo khoa học giải pháp nâng cao kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân Bến Tre giai đoạn 2019 – 2024 tầm nhìn 2030
• Công bố nhãn hiệu chứng nhận “Xoài Tứ Quý Thạnh Phú”
• Bến Tre triển khai các mô hình sản xuất phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri
• Sử dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác thống kê, kiểm kê đất đai và quản lý đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Hội thảo quản lý chất thải chăn nuôi, các giải pháp chống quá tải hầm khí sinh học và sử dụng khí gas thừa
• Sầu riêng được mùa trong thời điểm hạn, mặn
• Xác định nguyên nhân, dự báo tình hình xâm nhập mặn vào đất và nước tại tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu-nước biển dâng. Đề xuất giải pháp thích ứng hợp lý
• Giồng Trôm tập huấn chăm sóc cây trồng trong và sau hạn mặn
• Bến Tre có đề tài được tuyển chọn tham gia chương trình hỗ trợ báo chí truyền thông về các vấn đề về thương mại và phát triển bền vững trong EVFTA
• Bệnh viện lao và bệnh phổi sẵn sàng cho công tác phòng dịch
• Nông dân lao đau vì trái cây rớt giá
• Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý Bến Tre dùng cho sản phầm dừa uống nước xiêm xanh của tỉnh Bến Tre
• Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu bệnh viêm tử cung trên bò do vi khuẩn gây ra và xây dựng phác đồ điều trị tại tỉnh Bến Tre
• Nghiệm thu đề tài: Xây dựng mô hình thử nghiệm hạn chế rụng lá trên hoa giấy vào mùa mưa