UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng doanh nghiệp tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm mới

Ngày 08/10/2019, Hội đồng xét chọn doanh nghiệp tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm mới (Theo Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh) tiến hành họp, để xét chọn doanh nghiệp có hoạt động tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm mới, làm cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, biểu dương, khen thưởng.

 

Hội đồng xét chọn có 12 thành viên viên do Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng và đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng bao gồm các cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan chuyên môn như: Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Thuế, Văn phòng UBND tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

 

Hội đồng đã tiến hành đánh giá, chấm điểm các hồ sơ tham gia xét chọn Doanh nghiệp tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm mới thông qua 03 nhóm tiêu chí với 15 tiêu chí thành phần

(1) Nhóm tiêu chí về tổ chức sản xuất, kinh doanh, với 06 tiêu chí thành phần: Tối đa 30 điểm;

(2) Nhóm tiêu chí về đổi mới, ứng dụng KH&CN trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, với 05 tiêu chí thành phần: Tối đa 50 điểm;

(3) Nhóm tiêu chí về an sinh xã hội và môi trường, với 04 tiêu chí thành phần: Tối đa 20 điểm.

 

Thành viên Hội đồng đã làm việc với tinh thần khách quan, công tâm và đã lựa chọn được 18 doanh nghiệp có tổng số điểm trung bình của Hội đồng đạt trên 65 điểm và tổng điểm tiêu chí nhóm (2) về đổi mới, ứng dụng KH&CN trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đạt trên 30 điểm.

 

Hội đồng thống nhất kết quả chấm điểm và thông qua danh sách 18 doanh nghiệp đạt về điều kiện và tiêu chí xét chọn, gồm có:

 

 

 
Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu.


Hội đồng đã đề xuất với Ban Thi đua - Khen thưởng, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả xét chọn và quyết định khen thưởng. Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh tổ chức Họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Ban Tổ chức đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 18 doanh nghiệp tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm mới. Đây là dịp để lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương trong tỉnh lắng nghe các doanh nghiệp, doanh nhân chia sẽ kết quả sản xuất, kinh doanh, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức và hoạt động.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Nghiệm thu đề tài: “Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động đường bờ biển tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu-nước biển dâng và đề xuất các giải pháp phát triển bãi bồi thân thiện với môi trường”
• Hội thảo "Xử lý chất thải trong nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn huyện Bình Đại"
• Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre tổng kết hoạt động năm 2019
• Nghiệm thu dự án: Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam
• Họp mặt cộng tác viên khoa học và công nghệ năm 2019
• Lúa hữu cơ tại huyện Thạnh Phú đạt năng suất trung bình 4,5 tấn/ha
• Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị trong dây chuyền làm bánh phồng phục vụ cho làng nghề Sơn Đốc-Giồng Trôm, Bến Tre”
• Hội thảo “Xây dựng, khai thác, phát triển nhãn hiệu sản phẩm đặc thù tỉnh Bến Tre”
• Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại tỉnh Bến Tre
• Lễ ra mắt không gian hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo và hội thảo câu lạc bộ khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật
• Sáng kiến én xanh 2019 lần đầu tiên Bến Tre có 2 dự án xuất sắc được nhận giải
• Giồng Trôm: Nâng cao hiệu quả canh tác vườn theo hướng hữu cơ
• Nghiên cứu hệ thống giải pháp để xây dựng và thực hiện hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Bến Tre
• Nghiên cứu tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre
• Ký kết thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo giữa UBND tỉnh Bến Tre và Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM