Thủ tướng ban hành chương trình đổi mới công nghệ chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch Thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 đã giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ” “Tập trung triển khai Chương trình sản phẩm quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia và các chương trình Khoa học và Công nghệ cho lĩnh vực nông nghiệp”. Do đó, Thủ tướng ban hành Chương trình đổi mới công nghệ Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo sẽ là cơ hội để Sở hoàn thành nhiệm vụ.

 

Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030


Ngày 25/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 118/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.

 

Cụ thể, Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025, số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/năm; Khoảng 5.000 kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp được tập huấn, đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới ở 10 lĩnh vực chủ lực, trọng điểm thông qua hình thức tại chỗ và trực tuyến.

 

Đến 2030, phấn đấu 100% các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm hình thành tổ chức nghiên cứu và phát triển; có từ 8 – 10 ngành sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm làm chủ hoặc tạo ra được công nghệ tiên tiến trong chuỗi giá trị để sản xuất ra các sản phẩm, có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao trên thị trường.

 

Để đạt được những mục tiêu trên, Bộ chủ trương hỗ trợ các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, các điểm kết nối cung cầu công nghệ trong các hoạt động như chuyển giao công nghệ, kết nối dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật trong triển khai ứng dụng công nghệ, kết nối với thị trường và quảng bá sản phẩm tạo thành từ ứng dụng công nghệ, tìm kiếm, kết nối với các đối tác trong và ngoài nước, nâng cao năng lực phổ biến và nhân rộng mô hình ứng dụng thành công…

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Việt Nam xây dựng được 10 thương hiệu TTNT có uy tín


Ngày 26/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 127/QĐ-TTg về việc ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

 

Cụ thể, mục tiêu đến năm 2030 như sau: Việt Nam nằm trong nhóm 04 nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN và nhóm 50 nước dẫn đầu trên thế giới về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Xây dựng được 10 thương hiệu trí tuệ nhân tạo có uy tín trong khu vực; Hình thành được 03 trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia về trí tuệ nhân tạo; Có ít nhất 01 đại diện nằm trong bảng xếp hạng nhóm 20 cơ sở nghiên cứu và đào tạo về trí tuệ nhân tạo trong khu vực ASEAN;…

 

Bên cạnh đó, định hướng chiến lược gồm: Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hành lang pháp lý liên quan đến trí tuệ nhân tạo; Xây dựng hạ tầng dữ liệu và tính toán cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo; Phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo; Thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Đề xuất giải pháp sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian tới
• Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
• Bến Tre lần đầu tiên triển khai dự án do quỹ môi trường toàn cầu tài trợ
• Bến Tre tham gia hội thảo – tập huấn nâng cao năng lực mạng lưới các tổ chức khoa học – công nghệ và xã hội về thực thi hiệp định EVFTA
• Hội thảo “phát triển mô hình nuôi tôm 02 giai đoạn” tại huyện Thạnh Phú
• Đề xuất giải pháp phát triển ngành du lịch huyện Thạnh Phú
• Phát triển doanh nghiệp tư nhân thúc đẩy chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Ra mắt tổ liên kết du lịch xanh tại Tân Phú
• Kết quả đạt được từ dự án chăn nuôi lợn thịt theo hướng an toàn sinh học
• Thạnh Phú tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững
• Nghiệm thu đề tài “đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre”
• Một số phí, lệ phí khoa học và công nghệ được giảm mức thu
• Tỉnh ủy Bến Tre đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ địa phương năm 2020
• Hội thảo đánh giá mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa lai thơm 6 tại vùng lúa – tôm huyện Thạnh Phú
• Tập huấn kỹ năng hỗ trợ khởi nghiệp “nhận diện và quản trị tài sản trí tuệ trong giai đoạn đổi mới sáng tạo”