Tập huấn nâng cao nhận thức hệ thống quản lý chất lượng 9001:2008

Trong hai ngày, 15 và 16/9/2011, Chi cục Tiêu Chuẩn đo lường chất lượng, Sở KH&CN Bến Tre phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức hệ thống quản lý chất lượng 9001:2008 và hướng dẫn áp dụng mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Tham dự lớp tập huấn có trên 120 đại biểu đại diện của các sở, ban, ngành, UBND tỉnh, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn bao gồm: Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trong quản lý hành chính; Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như: Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010, Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hế thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước,…; Hướng dẫn áp dụng mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng,…

Lớp tập huấn nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ của các sở, ngành trong tỉnh nắm được các quy định của Nhà nước về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 (TCVN ISO 9001:2008) vào hoạt động quản lý nhà nước từ đó tiêu chuẩn hóa các công việc, các hoạt động bằng các quy trình, quy định, quy tắc,… Bên cạnh đó, việc áp dụng mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng còn giúp các cơ quan hành chính Nhà nước dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu cách thức xây dựng, có thể chủ động nghiên cứu để tự xây dựng hệ thống quản lý chất lượng thích hợp cho cơ quan, đơn vị.

KT

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Hướng dẫn phân biệt khẩu trang vải kháng khuẩn
• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường
• Tăng cường công tác kiểm định cân thông dụng trên địa bàn tinh Bến Tre năm 2019
• Quý III năm 2019, sẽ kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Thông tin cảnh báo về mũ bảo hiểm Helmet vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hợp quy
• Tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
• Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
• Bến Tre có 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019
• Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
• Cuối tháng 12/2018, hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 05/05 mẫu dầu nhờn động cơ có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố
• Kiểm tra đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2018
• Tham dự hội thảo về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018
• Tổ chức 05 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng và cách thức chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015
• Triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 57 UBND cấp xã