Sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2021/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 126/2021/NĐ-CP) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

 

Trong đó, Nghị định 126/2021/NĐ-CP) đã chỉnh sửa, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 119/2017/NĐ-CP) ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2017/NĐ-CP


Tại khoản 6 Điều 2 Nghị định 126/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung và nâng mức tiền phạt đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và sử dụng chất chuẩn, chuẩn đo lường không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường đã được tổ chức, cá nhân công bố hoặc cơ quan quản lý về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng.

 

Đồng thời, Nghị định bổ sung khoản 1a Điều 19 hành vi: a) Không nộp cho cơ quan kiểm tra kết quả tự đánh giá sự phù hợp trong thời hạn quy định đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩutrong trường hợp tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy theo kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân; b) Không nộp cho cơ quan kiểm tra bản sao y bản chính chứng chỉ chất lượng hoặc chứng thư giám định trong thời hạn quy định đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu mà tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy theo kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật”.

 

Nghị định đã sửa đổi hành vi vi phạm về hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất oxít hữu cơ, các chất ăn mòn (Điều 27 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP). Sửa đổi hành vi sản xuất, pha chế xăng (Điều 29 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP) để bảo đảm thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính mới được ban hành. Sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm về ghi nhãn; bổ sung các biện pháp xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả tại các Điều 30, Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP.

 

Nghị định đã bổ sung khoản 1a vào sao khoản 1 Điều 32 quy định về sử dụng mã số mã vạch: Không thực hiện đóng phí duy trì mã số mã vạch theo quy định có mức phạt tiền từ 01 đến 03 lần số tiền phí duy trì phí sử dụng mã số mã vạch. Mức phạt tối đa là 50.000.000 đồng. Biện pháp khắc phục là buộc đóng phí duy trì sử dụng mã số mã vạch theo quy định.

 

Bãi bỏ một số quy định


Nghị định đã bải bõ các quy định thuộc Nghị định 119/2017/NĐ-CP: Quy định về mức phạt tiền tối đa, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính (điểm c khoản 3 Điều 3); hợp quy (điểm g, điểm h khoản 3, khoản 5 Điều 19); chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (khoản 3 Điều 20); hoạt động đánh giá sự phù hợp (điểm a, điểm b khoản 1 Điều 21); cung cấp thông tin không trung thực, sai sự thật về giấy tờ, tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (điểm b, khoản 3 Điều 24); điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm (Điều 28), nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa(khoản 5, khoản 6 Điều 31), sử dụng mã số mã vạch (điểm đ, điểm g khoản 1 Điều 32).

 

Có thể nói, khi Nghị định 126/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành sẽ giúp hoàn thiện các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nói chung, trong đó có hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa nói riêng; tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn; góp phần bảo đảm hiệu lực; hiệu quả của công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• EU hỗ trợ nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nông sản
• Hướng dẫn mới về C/O mẫu RCEP
• Cập nhật yêu cầu của Úc về Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 01/7/2023
• Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
• Phụ gia thức ăn chăn nuôi (Axit formic)
• Phân bón hữu cơ
• Sản phẩm thực phẩm
• Thực phẩm Halal
• Mỹ đang xem xét để tái nhập khẩu dừa tươi của Việt Nam
• 70 vùng trồng, 13 cơ sở đóng gói khoai lang đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc
• Từ 1/4, áp dụng C/O mẫu D cần lưu ý gì?
• Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
• Cá và sản phẩm từ cá
• Dung sai thuốc trừ sâu
• Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dụng cụ ăn uống, hộp đựng hoặc bao bì thực phẩm