Sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2021/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 126/2021/NĐ-CP) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

 

Trong đó, Nghị định 126/2021/NĐ-CP) đã chỉnh sửa, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 119/2017/NĐ-CP) ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2017/NĐ-CP


Tại khoản 6 Điều 2 Nghị định 126/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung và nâng mức tiền phạt đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và sử dụng chất chuẩn, chuẩn đo lường không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường đã được tổ chức, cá nhân công bố hoặc cơ quan quản lý về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng.

 

Đồng thời, Nghị định bổ sung khoản 1a Điều 19 hành vi: a) Không nộp cho cơ quan kiểm tra kết quả tự đánh giá sự phù hợp trong thời hạn quy định đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩutrong trường hợp tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy theo kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân; b) Không nộp cho cơ quan kiểm tra bản sao y bản chính chứng chỉ chất lượng hoặc chứng thư giám định trong thời hạn quy định đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu mà tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy theo kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật”.

 

Nghị định đã sửa đổi hành vi vi phạm về hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất oxít hữu cơ, các chất ăn mòn (Điều 27 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP). Sửa đổi hành vi sản xuất, pha chế xăng (Điều 29 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP) để bảo đảm thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính mới được ban hành. Sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm về ghi nhãn; bổ sung các biện pháp xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả tại các Điều 30, Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP.

 

Nghị định đã bổ sung khoản 1a vào sao khoản 1 Điều 32 quy định về sử dụng mã số mã vạch: Không thực hiện đóng phí duy trì mã số mã vạch theo quy định có mức phạt tiền từ 01 đến 03 lần số tiền phí duy trì phí sử dụng mã số mã vạch. Mức phạt tối đa là 50.000.000 đồng. Biện pháp khắc phục là buộc đóng phí duy trì sử dụng mã số mã vạch theo quy định.

 

Bãi bỏ một số quy định


Nghị định đã bải bõ các quy định thuộc Nghị định 119/2017/NĐ-CP: Quy định về mức phạt tiền tối đa, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính (điểm c khoản 3 Điều 3); hợp quy (điểm g, điểm h khoản 3, khoản 5 Điều 19); chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (khoản 3 Điều 20); hoạt động đánh giá sự phù hợp (điểm a, điểm b khoản 1 Điều 21); cung cấp thông tin không trung thực, sai sự thật về giấy tờ, tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (điểm b, khoản 3 Điều 24); điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm (Điều 28), nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa(khoản 5, khoản 6 Điều 31), sử dụng mã số mã vạch (điểm đ, điểm g khoản 1 Điều 32).

 

Có thể nói, khi Nghị định 126/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành sẽ giúp hoàn thiện các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nói chung, trong đó có hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa nói riêng; tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn; góp phần bảo đảm hiệu lực; hiệu quả của công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Công tác quản lý chất lượng hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
• Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch cấp trước ngày 01/7/2018 phải cập nhật và đăng ký cấp lại
• Kiểm tra, xử lý hàng hóa vi phạm về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
• Kết quả khảo sát nhãn và chất lượng nước mắm đóng chai lưu thông trên thị trường tỉnh Bến Tre năm 2020
• Bến Tre có 1 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam
• Hướng dẫn phân biệt khẩu trang vải kháng khuẩn
• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường
• Tăng cường công tác kiểm định cân thông dụng trên địa bàn tinh Bến Tre năm 2019
• Quý III năm 2019, sẽ kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Thông tin cảnh báo về mũ bảo hiểm Helmet vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hợp quy
• Tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
• Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
• Bến Tre có 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019
• Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
• Cuối tháng 12/2018, hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bến Tre